Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Všechny informace jsou integrovány do strukturované multimediální databáze. CS ÚRS pomáhá investorům, projektantům i dodavatelům ve všech fázích výstavby – při přípravě stavby i její realizaci. Slouží jako zdroj informací o cenách materiálů, výrobků, stavebních prací. Je nepostradatelným nástrojem každého, kdo se věnuje problematice cen stavebního díla. Informace o možnostech využívání CS ÚRS naleznete na www.urs.cz.

Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení

Obsahují položky stavebních konstrukcí a prací a položky pro montáže technologických zařízení. Každá položka má svoji jednoznačnou identifikaci (kód), měrnou jednotku, podrobný a orientační popis a Podmínky použití. Kombinace těchto údajů jasně definuje, pro jaké případy je položka určena, jaké zahrnuje nebo nezahrnuje náklady a mnoho dalších potřebných informací.

Třídníky, číselníky a klasifikace

Součástí cenové soustavy je množství třídníků, číselníků a klasifikací, které pomáhají v lepší a jednoznačné orientaci a ve vzájemném provázání jednotlivých složek soustavy.

Jsou to například: