Cenová soustava ÚRS

Cenová soustava ÚRS

Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Všechny informace jsou integrovány do strukturované multimediální databáze. CS ÚRS pomáhá investorům, projektantům i dodavatelům ve všech fázích výstavby – při přípravě stavby i její realizaci. Slouží jako zdroj informací o cenách materiálů, výrobků, stavebních prací. Je nepostradatelným nástrojem každého, kdo se věnuje problematice cen stavebního díla. Informace o možnostech využívání CS ÚRS naleznete na www.pro-rozpocty.cz.

Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení

Člení se na:

 • Cenové a technické podmínky
  • Úvodní části katalogů
  • Všeobecné podmínky použití cen
  • Zadání pro stanovení směrných cen stavebních prací
 • Katalogové listy
 • Směrné ceny položek včetně jednotlivých složek ceny

Třídníky, číselníky a klasifikace

Další součásti CS ÚRS

 • Katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
 • Sborník pořizovacích cen materiálů (SPCM)
 • Sazebník strojohodin
 • Mzdová matice
 • Sborník doplňkových ostatních přímých nákladů (DOPN)
 • Indexy změn cen ve stavebnictví

Ostatní oceňovací podklady ÚRS

 • Rozpočtové ukazatele (RUSO) – ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku
 • Rychlé rozpočtování (RYRO®) – systém agregovaných položek pro rychlé orientační ocenění pozemních staveb
 • Oceňování škod na stavebních objektech (POLAR) – pomůcka pro likvidaci škodních událostí
 • Agregované položky komunikací (APK podle TP170)