Jediný skutečný standard


Cenová soustava ÚRS je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Všechny informace jsou integrovány do strukturované multimediální databáze.

Veřejné zakázky

Použití cenové soustavy v rámci veřejných zakázek. Informace pro zadavatele i účastníky veřejných výběrových řízení.

Třídníky a číselníky

Přehledné online zpracování stavebních třídníků a číselníků – TSKP, KSO (JKSO), CPV, CZ-CC, SFB a SKP.

Blog

Otázky a odpovědi z každodenní rozpočtářské praxe a další praktické informace z oceňování stavební produkce.

Cenové a technické podmínky

Veřejně přístupná online verze cenových a technických podmínek katalogů směrných cen stavebních prací.

Nejnovější příspěvky na blogu

Naše další projekty


Školení a webináře

Specializované kurzy, semináře a online webináře pro rozpočtáře, kalkulanty, přípraváře, projektové manažery, pracovníky investora a další účastníky stavební výroby.


CS online

Jednoduchá online aplikace pro prohlížení Cenové soustavy ÚRS a dalších soustav, jako jsou Polar, RYRO a ukazatele.


KROS 4

Aplikace, která je základem komplexního řešení pro tvorbu rozpočtů a kalkulací staveb.


Klub rozpočtářů

Jediný profesní klub v České republice, který sdružuje aktivní rozpočtáře z oboru stavebnictví. Klub je místem pro sdílení zkušeností, vzdělávání a spolupráci.