Co je nového v Cenové soustavě ÚRS?

Cenová soustava ÚRS byla k 1. 7. aktualizována na cenovou úroveň 2024/II, která platí pro 2. pololetí letošního roku.

Databáze položek je doplněna o 1 600 nových konstrukcí a téměř 5 600 nových materiálů.

Přinášíme výběr nejvýznamnějších novinek v nové verzi databáze:

Střechy pórobetonové (801-1)
Nově byly zařazeny položky pro ocenění střešní konstrukce ze železobetonových nosníků a pórobetonových stropních vložek, které lze využít pro vodorovné a pro šikmé konstrukce střech do 40° (systém Ytong Komfort).

Stěnové vytápění a chlazení (800-731)
Přidali jsme nové položky pro ocenění stěnového vytápění a chlazení pro podomítkovou montáž (za mokra) potrubím z polyetylenu PE-X a vícevrstvého polyetylenu PE-X/Al/PE-X včetně regulace.

Zámečnické konstrukce (800-767)
Celá část A01 byla zrevidována. Došlo k aktualizaci, zpřehlednění, upravení a také doplnění položek. U položek, jako jsou např. podlahové konstrukce a vnitřní žebříky, byla pro snazší stanovení výměry změněna měrná jednotka. Výrazně přepracovány a sjednoceny byly konstrukce zábradlí.

Kalamitní těžba (823-1)
Byly doplněny položky pro zpracování lesních porostů po kalamitách. Při ocenění lze rozlišit nejen typ dřeviny a její hmotnatost, ale také typ těžby a způsob provedení.

Štěrbinové žlaby (822-1)
Položky štěrbinových žlabů byly přepracovány na montážní. Nově lze ocenit široký sortiment štěrbinových i mikroštěrbinových betonových žlabů přesně podle kladecího výkresu.

Vedlejší rozpočtové náklady (800-0)
Došlo ke zpřehlednění položek vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Nové uspořádání do dvou úrovní umožní snadnější orientaci v položkách. V titulu 01 byl podrobněji rozpracován oddíl 012 Zeměměřičské práce, v titulu 07 Provozní vlivy bylo doplněno DIO (dopravní značení) a dále upraveny položky pro křížení elektrického vedení.

Na základě podnětů z praxe od rozpočtářů bylo zpracováno mnoho dalších témat, jako jsou protipožární klapky, prostupy a chráničky, zmrazení stávajícího potrubí za provozu, kabelové přejezdy, ukazatele rychlosti (radary), montáž navrtávacích sedel pro kanalizační přípojky, WC pro handicapované, revidované zárubně, doplnění armatur Hawle a další.

Kompletní přehled o novinkách v aktuální databázi naleznete na podminky.urs.cz v sekci Novinky.

Předchozí:

Další: