Co je nového v Cenové soustavě ÚRS?

Cenová soustava ÚRS byla k 1. 1. aktualizována na cenovou úroveň 2024/I, která platí pro 1. pololetí letošního roku.

Databáze položek je doplněna o více než 2 tisíce nových konstrukcí a přes 7 tisíc nových materiálů.

Přinášíme výběr nejvýznamnějších novinek v nové verzi databáze:

Přesun hmot (katalogy HSV a PSV)
Do katalogů PSV byly doplněny položky pro přesun hmot s omezením mechanizace a ruční přesun hmot. Tato úprava se týká jak tonážních, tak i procentuálních přesunů hmot. V katalozích HSVPSV byly vytvořeny samostatné části A99, případně B99, do kterých jsou přemístěny položky pro přesun hmot a suti.

Revize keramických obkladů (800-781)
Sortiment obkladů byl nově zpracován, doplněn o aktuální výrobky a montážní položky rozšířeny o nové způsoby lepení.

Invalidní a hygienický program (800-721)
Soubor cen Doplňky zařízení koupelen a záchodů byl pro univerzálnější použití položek přepracován do montážní podoby. Došlo k výraznému rozšíření řady madel pro invalidy, doplnění přebalovacích pultů a dalšího vybavení koupelen.

Stropy skládané z vložek z aglomerované dřevní hmoty a ŽB nosníků (801-1)
Nově byly zpracovány položky pro osazení samonivelačních poklopů při pokládce asfaltové vozovky. Zároveň byly vytvořeny položky pro výměnu stávajících vodovodních a kanalizačních poklopů včetně usazení a vyrovnání.

Plastové potrubí (827-1)
Bylo zpřehledněno členění položek pro potrubí z PP, PE a PVC. Zejména jsou nově k dispozici větší dimenze potrubí, a to jak v položkách pro montáž, tak i v materiálech.

Bourání zdiva a příček (801-3)
Byl výrazně rozšířen sortiment položek pro bourání příček a zdiva z různých materiálů – cihel keramických, tvárnic pórobetonových, vápenopískových a ztraceného bednění s výztuží i bez výztuže.

Na základě podnětů z praxe od rozpočtářů bylo zpracováno mnoho dalších témat, jako jsou mechanicky kotvené hydroizolační pásy, čisticí zóny z rohoží, kuchyňské spotřebiče, vzduchotechnické jednotky, elektrické topné jednotky do bojlerů, radiátory do školek a nemocnic, nerezové potrubí pro požární vodu, montáž kontaktního zateplení lepením a další.

Kompletní přehled o novinkách v aktuální databázi naleznete na podminky.urs.cz v sekci Novinky.

Předchozí:

Další: