Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 06/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc červen roku 2022.

Podobně jako v předchozím měsíci jsme u monitorovaných materiálů zaznamenali většinou pouze drobné kolísání cen.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 81 (v květnu 22) a z nich vzrostlo o více než 5 % jen 6 druhů materiálů (v květnu 8). Pouze u jednoho druhu materiálu překročil nárůst cen 10% hranici, a to u betonu čerstvého (+11,2 %). Taktéž pokles cen o více než 10 % jsme za minulý měsíc zaznamenali pouze u jednoho druhu materiálu – polystyrenu pěnového EPS (-16,3 %). Za zmínku stojí již druhým či třetím měsícem pokračující snižování cen materiálů z oceli, konkrétně betonářských tyčí (-3,8 %), kari sítí (-7,8 %), oceli profilové (-4,7 %) a profilů ocelových pro suchou výstavbu (-6,3 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 8. 7. 2022

Předchozí:

Další: