Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 12/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za poslední měsíc v roce 2021.

Na rozdíl od předchozích dvou měsíců prosinec opět přinesl zvýšení cen hned v několika oblastech stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovala polovina cenový růst, přičemž u 21 skupin došlo ke zdražení o více než +5 %. Z velké části se jednalo o materiály na bázi cementu, do kterých patří i dvě skupiny s největším měsíčním růstem cen: ztracené bednění (+23,5 %) a krytina betonová (+20,2 %). Větší pohyb jsme zaznamenali také u skupiny izolace z minerální vaty (+13,1 %), která oproti polystyrenovým izolacím (EPS a XPS) tolik nezdražila v první polovině roku. Největší pokles ceny jsme zaregistrovali u skupiny palubky s hodnotou -4,7 %. Po šesti měsících průběžného zdražování pozorujeme stabilizaci v cenách keramických zdicích materiálů, naopak skupina zdicích materiálů pórobetonových a vápenopískových si připsala dalších +4,9 %.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021, a čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 6. 1. 2022

Předchozí:

Další: