Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 12/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc prosinec roku 2022.

Poslední měsíc roku pokračoval ve vývoji druhého pololetí. Ceny většiny druhů materiálů vykazovaly i nadále stagnující tendenci.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 46 (v listopadu 31), z nichž čtyři vzrostly o více než 5 %. Jednalo se o ztracené bednění (+7,5 %), světelné zdroje (+7,1 %), kamenivo (+5,3 %) a ploty betonové (+5,2%).
Pokles ceny byl zaznamenán u 19 druhů materiálů (v listopadu 40), přičemž ani u jednoho z nich neklesla cena o více než 5 %.

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 1. 2023

Předchozí:

Další: