CPV

CPV

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – výběr pro stavební práce a související činnosti

Poznámka:
divize 45 Stavební práce je v plném znění
divize 50, 70 a 74 – jedná se o výběr činností, které mohou do určité míry souviset se stavebními pracemi