Třídníky a číselníky

TSKP

Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)

KSO

Klasifikace stavebních objektů (KSO, dříve JKSO)

CPV

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

CZ-CC

Klasifikace stavebních děl CZ-CC

SKP

Číselník Standardní klasifikace produkce (SKP)

SfB – tvar

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta tvar

SfB – funkce

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta funkce

SfB – materiál

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta materiál

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – výběr pro stavební práce a související činnosti

Poznámka:
divize 45 Stavební práce je v plném znění
divize 50, 70 a 74 – jedná se o výběr činností, které mohou do určité míry souviset se stavebními pracemi