Třídníky a číselníky

TSKP

Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)

KSO

Klasifikace stavebních objektů (KSO, dříve JKSO)

CPV

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

CZ-CC

Klasifikace stavebních děl CZ-CC

SKP

Číselník Standardní klasifikace produkce (SKP)

SfB – tvar

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta tvar

SfB – funkce

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta funkce

SfB – materiál

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta materiál

Klasifikace stavebních děl CZ-CC

 • 1 SEKCE 1 – BUDOVY
  • 11 Budovy bytové
   • 111 Budovy jednobytové
    • 1110 Budovy jednobytové
     • 111011 Budovy jednobytové
     • 111012 Budovy jednobytové se služebním vybavením
     • 111021 Chalupy pro rekreaci jednobytové
     • 111022 Chaty pro rekreaci jednobytové
     • 111091 Oplocení budov 1110
   • 112 Budovy dvou a vícebytové
    • 1121 Budovy dvoubytové
     • 112111 Budovy dvoubytové
     • 112112 Budovy dvoubytové se služebním vybavením
     • 112121 Chalupy pro rekreaci dvoubytové
     • 112122 Chaty pro rekreaci dvoubytové
     • 112191 Oplocení budov 1121
    • 1122 Budovy tří a vícebytové
     • 112213 Budovy tříbytové – typové
     • 112214 Budovy tříbytové – netypové
     • 112215 Budovy čtyř a vícebytové – typové
     • 112216 Budovy čtyř a vícebytové – netypové
     • 112221 Chalupy pro rekreaci tří a vícebytové
     • 112222 Chaty pro rekreaci tří a vícebytové
     • 112291 Oplocení budov 1122
   • 113 Budovy bytové ostatní
    • 1130 Budovy bytové ostatní
     • 113011 Budovy se službami sociální péče
     • 113012 Budovy pro ubytování studentů,zaměstnanců apod.
     • 113019 Budovy bytové ostatní j. n.
     • 113091 Oplocení budov 1130
  • 12 Budovy nebytové
   • 121 Hotely a obdobné budovy
    • 1211 Hotely
     • 121111 Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení
     • 121112 Budovy restaurací,barů,kaváren,
     • 121191 Oplocení budov 1211
    • 1212 Budovy ostatní pro krátkodobé ubytování
     • 121211 Budovy ostatní pro krátkodobé ubytování (kromě chat bez bytu)
     • 121212 Chaty bez bytu
     • 121291 Oplocení budov 1212
   • 122 Budovy administrativní
    • 1220 Budovy administrativní
     • 122011 Budovy peněžních ústavů
     • 122012 Budovy veřejné správy
     • 122013 Budovy pošt
     • 122019 Budovy administrativní ostatní
     • 122091 Oplocení budov 1220
   • 123 Budovy pro obchod
    • 1230 Budovy pro obchod
     • 123011 Budovy obchodních domů
     • 123012 Budovy pro obchod a služby
     • 123079 Podzemní obchodní střediska
     • 123091 Oplocení budov 1230
   • 124 Budovy pro dopravu a telekomunikace
    • 1241 Budovy pro telekomunikace,nádraží,terminály a budovy k nim příslušející,
     • 124111 Nádraží,terminály a budovy k nim příslušející
     • 124112 Budovy pro telekomunikace,rozhlasové a televizní vysílání
     • 124113 Zastřešená nástupiště a rampy
     • 124114 Budovy letišť
     • 124115 Budovy (věže) majáků
     • 124179 Podzemní budovy pro telekomunikace,nádraží a terminály
     • 124191 Oplocení budov 1241
    • 1242 Garáže
     • 124211 Garáže nadzemní
     • 124279 Garáže podzemní
     • 124291 Oplocení budov 1242
   • 125 Budovy pro průmysl a skladování
    • 1251 Budovy pro průmysl
     • 125111 Budovy pro průmysl
     • 125112 Budovy výrobní pro energetiku
     • 125113 Budovy vodního hospodářství,čistíren a úpraven vod
     • 125179 Podzemní budovy pro průmysl
     • 125191 Oplocení budov 1251
    • 1252 Budovy skladů,nádrže a sila
     • 125211 Budovy skladů
     • 125221 Zásobníky a jámy – pozemní
     • 125222 Sila samostatná
     • 125232 Nádrže
     • 125279 Podzemní sklady,nádrže a sila
     • 125291 Oplocení staveb 1252
   • 126 Budovy pro společenské a kulturní účely,výzkum,vzdělávání a zdravotnictví,
    • 1261 Budovy pro společenské a kulturní účely
     • 126111 Budovy divadel
     • 126121 Budovy kin
     • 126131 Budovy zoologických a botanických zahrad
     • 126149 Budovy pro společenské a kulturní účely j. n.
     • 126179 Podzemní budovy pro společenské a kulturní účely
     • 126191 Oplocení budov 1261
    • 1262 Muzea a knihovny
     • 126211 Budovy muzeí,knihoven,galerií,archivů
     • 126291 Oplocení budov 1262
    • 1263 Školy,univerzity a budovy pro výzkum
     • 126311 Budovy škol a univerzit
     • 126321 Budovy pro vědu a výzkum
     • 126379 Podzemní budovy pro vzdělávání,výzkum,vědu apod.,
     • 126391 Oplocení budov 1263
    • 1264 Budovy pro zdravotnictví
     • 126411 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
     • 126412 Budovy zdravotnických středisek,poliklinik a odborných zdravotnických zařízení
     • 126413 Budovy léčebných ústavů a lázeňských léčeben
     • 126414 Budovy hygienicko – epidemiologické služby
     • 126415 Budovy středisek péče o matku a dítě
     • 126479 Podzemní budovy pro zdravotnictví
     • 126491 Oplocení budov 1264
    • 1265 Budovy pro sport
     • 126511 Budovy pro halové sporty
     • 126521 Zastřešené tribuny,stadiony
     • 126531 Kryté bazény
     • 126541 Budovy tělocvičen
     • 126551 Budovy jízdáren
     • 126569 Budovy pro sport a rekreaci j. n.
     • 126591 Oplocení staveb 1265
   • 127 Budovy nebytové ostatní
    • 1271 Budovy pro zemědělství
     • 127111 Budovy pro rostlinnou produkci
     • 127113 Skleníky pro pěstování rostlin
     • 127121 Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů
     • 127122 Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí
     • 127131 Budovy pro živočišnou produkci
     • 127141 Budovy pro lesnictví
     • 127179 Podzemní budovy pro zemědělství
     • 127191 Oplocení staveb 1271
    • 1272 Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity
     • 127211 Chrámy,kostely,synagogy apod.,
     • 127221 Krematoria,pohřební síně
     • 127231 Hřbitovy a hřbitovní budovy
     • 127291 Oplocení náboženských budov a hřbitovů
    • 1273 Historické nebo kulturní památky
     • 127311 Hrady a zámky
     • 127351 Pomníky,kašny a jiná drobná architektura,ostatní kulturní památky,
    • 1274 Budovy nebytové ostatní
     • 127411 Budovy nebytové ostatní
     • 127479 Podzemní budovy nebytové ostatní
     • 127491 Oplocení budov 1274
 • 2 SEKCE 2 – INŽENÝRSKÁ DÍLA
  • 21 Dopravní díla
   • 211 Dálnice,silnice,místní a účelové komunikace,
    • 2111 Dálnice a silnice I.,II. a III. třídy
     • 211111 Dálnice I. a II. třídy
     • 211113 Silnice I. třídy
     • 211114 Silnice II. třídy
     • 211115 Silnice III. třídy
     • 211123 Parkoviště u dálnic a silnic 2111
     • 211191 Oplocení dálnic a silnic 2111
     • 211192 Osvětlovací síť dálnic a silnic 2111
     • 211193 Signalizační a zabezpečovací zařízení dálnic a silnic 2111
    • 2112 Místní a účelové komunikace
     • 211212 Místní komunikace
     • 211213 Účelové komunikace
     • 211219 Komunikace pozemní místní a účelové j. n.
     • 211223 Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací
     • 211291 Oplocení staveb 2112
     • 211292 Osvětlovací síť staveb 2112
     • 211293 Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2112
   • 212 Dráhy kolejové
    • 2121 Dráhy železniční dálkové
     • 212111 Spodek drah železničních dálkových
     • 212121 Svršek drah železničních dálkových – tratě
     • 212122 Svršek drah železničních dálkových – stanice
     • 212123 Svršek drah železničních dálkových – výhybky
     • 212124 Svršek drah železničních dálkových – vlečky
     • 212191 Oplocení staveb 2121
     • 212192 Osvětlovací síť staveb 2121
     • 212193 Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2121
    • 2122 Dráhy kolejové městské a ostatní
     • 212211 Spodek drah kolejových městských a ostatních
     • 212221 Svršek drah kolejových – metro,tramvajové dráhy
     • 212229 Svršek drah kolejových j. n.
     • 212251 Dráhy visuté
     • 212291 Oplocení staveb 2122
     • 212292 Osvětlovací síť staveb 2122
     • 212293 Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2122
   • 213 Plochy letišť
    • 2130 Plochy letišť
     • 213011 Dráhy vzletové a přistávací
     • 213019 Ostatní plochy letišť
     • 213091 Oplocení letišť
     • 213092 Osvětlovací síť letišť
     • 213093 Signalizační a zabezpečovací zařízení letišť
   • 214 Mosty,visuté dálnice,tunely,podjezdy a podchody
    • 2141 Mosty a visuté dálnice
     • 214111 Mosty silničních komunikací vč. estakád
     • 214112 Mosty drážních komunikací
     • 214113 Mosty sdružené
     • 214114 Mosty průmyslové a lávky pro pěší
     • 214121 Visuté dálnice
     • 214191 Oplocení staveb 2141
     • 214192 Osvětlovací síť staveb 2141
     • 214193 Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2141
    • 2142 Tunely a podchody
     • 214211 Tunely
     • 214213 Podchody
     • 214231 Štoly (kromě důlních)
     • 214238 Šachty (kromě důlních a šachet u podzemních vedení)
     • 214292 Osvětlovací síť staveb 2142
     • 214293 Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2142
   • 215 Přístavy,vodní cesty,vodní stupně a ostatní vodní díla,
    • 2151 Přístavy a plavební kanály
     • 215111 Přístavy
     • 215121 Plavební kanály
     • 215122 Objekty sportovní plavební,loděnice
     • 215123 Plavební komory
     • 215124 Zdvihadla lodní a žlaby nakloněné
     • 215131 Mola,doky,vlnolamy apod.,
     • 215149 Ostatní vodní díla
     • 215191 Oplocení staveb 2151
     • 215192 Osvětlovací síť staveb 2151
     • 215193 Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2151
    • 2152 Vodní stupně
     • 215211 Přehrady a nádrže na tocích
     • 215221 Hráze,jezy a stupně na tocích
     • 215231 Vodní elektrárny (spodní stavba)
     • 215241 Úpravy vodních toků (regulace)
     • 215291 Oplocení staveb 2152
     • 215292 Osvětlovací síť staveb 2152
    • 2153 Akvadukty,vodní díla pro zavlažování a odvodnění
     • 215311 Mosty vodohospodářské (akvadukty)
     • 215341 Vodní díla pro zavlažování
     • 215342 Vodní díla pro odvodnění
     • 215391 Oplocení staveb 2153
     • 215392 Osvětlovací síť staveb 2153
  • 22 Vedení trubní,telekomunikační a elektrická
   • 221 Vedení dálková trubní,telekomunikační a elektrická
    • 2211 Vedení plynu,ropy a ostatních produktů dálková trubní
     • 221111 Ropovody
     • 221112 Plynovody
     • 221113 Vedení ostatních chemických produktů dálková trubní
     • 221119 Vedení dálková trubní j. n.
     • 221129 Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu,ropy a ostatních produktů j. n. (kromě budov)
     • 221138 Šachty trubních vedení 2211
     • 221141 Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních
     • 221191 Oplocení staveb 2211
     • 221192 Osvětlovací síť vnější staveb 2211
    • 2212 Vedení vody dálková trubní
     • 221211 Řady vodovodní přívodní a zásobovací
     • 221212 Řady násoskové
     • 221213 Sítě prameništní sběrné
     • 221214 Řady parovodní
     • 221215 Řady teplovodní a horkovodní
     • 221216 Řady vzduchovodní,vzduchovody
     • 221219 Vedení vody dálková trubní j. n.
     • 221221 Vedení kanalizační dálková trubní
     • 221232 Nádrže,jímky,objekty čistíren odpadních vod – pozemní (kromě budov),
     • 221238 Šachty trubních vedení 2212
     • 221241 Související čerpací stanice,úpravny vod,stavby vodního hospodářství (kromě budov),
     • 221279 Podzemní stavby vodního hospodářství j. n.
     • 221291 Oplocení staveb 2212
     • 221292 Osvětlovací síť vnější staveb 2212
    • 2213 Vedení dálková telekomunikační
     • 221311 Vedení dálková telekomunikační nadzemní (meziměstská,mezistátní)
     • 221319 Vedení dálková telekomunikační nadzemní j. n.
     • 221321 Vedení dálková kabelová telekomunikační podzemní (meziměstská,mezistátní)
     • 221329 Vedení dálková telekomunikační podzemní j. n.
     • 221331 Chráničky vedení dálkových telekomunikačních podzemních
     • 221338 Šachty podzemních vedení 2213
     • 221341 Věže pro vysílání,retranslační věže a telekomunikační stožáry
     • 221349 Stavby provozní telekomunikační j. n. (kromě budov)
     • 221391 Oplocení staveb 2213
     • 221392 Osvětlovací síť vnější staveb 2213
    • 2214 Vedení dálková elektrická
     • 221411 Vedení dálková VVN venkovní nadzemní
     • 221412 Vedení dálková VN venkovní nadzemní
     • 221413 Vedení železnic dálkových a vleček trakční
     • 221419 Vedení dálková elektrická nadzemní j. n.
     • 221421 Vedení dálková VVN podzemní
     • 221422 Vedení dálková VN podzemní
     • 221429 Vedení dálková elektrická podzemní j. n.
     • 221438 Šachty podzemních vedení 2214
     • 221441 Transformovny,měnírny a rozvodny vedení dálkových
     • 221491 Oplocení staveb 2214
     • 221492 Osvětlovací síť vnější staveb 2214
   • 222 Vedení místní trubní,elektrická a telekomunikační
    • 2221 Vedení plynu místní trubní
     • 222112 Sítě místní plynovodní
     • 222119 Vedení ostatních plynů místní trubní
     • 222129 Stavby pro místní přepravu a distribuci plynu a ostatních produktů j. n.
     • 222138 Šachty místních podzemních vedení 2221
     • 222192 Osvětlovací síť vnější staveb 2221
    • 2222 Vedení vody místní trubní
     • 222211 Sítě místní vodovodní rozvodné
     • 222212 Sítě průmyslové vody cirkulační
     • 222213 Vodovody požární
     • 222214 Sítě místní parovodní
     • 222215 Sítě místní teplovodní a horkovodní
     • 222216 Sítě místní vzduchovodní
     • 222219 Vedení vody místní trubní j. n.
     • 222232 Nádrže vod pozemní
     • 222238 Šachty místních vodovodních vedení 2222
     • 222241 Věžové zásobníky vody
     • 222251 Vrty čerpací (studny vrtané)
     • 222252 Studny j. n. a jímání vody
     • 222253 Fontány,hydranty,kašny,
     • 222291 Oplocení staveb 2222
     • 222292 Osvětlovací síť vnější staveb 2222
    • 2223 Vedení kanalizace místní trubní
     • 222311 Vedení kanalizace místní trubní
     • 222319 Vedení kanalizace místní trubní j. n.
     • 222321 Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)
     • 222332 Nádrže,jímky místních vedení kanalizace
     • 222338 Šachty místních vedení kanalizace
     • 222391 Oplocení staveb 2223
     • 222392 Osvětlovací síť vnější staveb 2223
    • 2224 Vedení místní elektrická a telekomunikační
     • 222411 Vedení místní VN venkovní nadzemní
     • 222412 Vedení místní NN venkovní nadzemní
     • 222413 Vedení místních železnic a drah kolejových trakční (trolejová)
     • 222414 Vedení místních drah nekolejových trakční (trolejová)
     • 222419 Vedení a rozvody místní nadzemní j. n.
     • 222421 Vedení místní VN podzemní
     • 222422 Vedení místní NN podzemní
     • 222423 Sítě kabelové osvětlovací samostatné j. n.
     • 222429 Vedení místní elektrická podzemní j. n.
     • 222431 Chráničky vedení místních podzemních
     • 222438 Šachty vedení místních podzemních
     • 222441 Transformovny,rozvodny,měnírny vedení místních,
     • 222451 Vedení místní telekomunikační nadzemní traťová,síťová
     • 222452 Vedení místní telekomunikační nadzemní spojovací
     • 222453 Vedení místní telekomunikační nadzemní zprostředkovací
     • 222454 Vedení místní telekomunikační nadzemní účastnická
     • 222455 Vedení rozhlasu po vedení
     • 222458 Telekomunikační sítě rozvodné v nespojových organizacích – nadzemní
     • 222459 Vedení místní telekomunikační nadzemní j. n.
     • 222461 Vedení kabelová místní podzemní traťová,síťová
     • 222462 Vedení kabelová místní podzemní spojovací
     • 222463 Vedení kabelová místní podzemní zprostředkovací
     • 222464 Vedení kabelová místní podzemní účastnická
     • 222465 Sítě pro informatiku (kabelová TV,datové sítě apod.) – podzemní
     • 222466 Řídicí sítě slaboproudé (jednotný čas,veřejné požární hlásiče,napájecí sítě rozhlasu,návěštní apod.) – podzemní
     • 222467 Vedení kabelová místní podzemní speciální
     • 222468 Telekomunikační sítě rozvodné v nespojových organizacích – podzemní
     • 222469 Vedení telekomunikační místní podzemní j. n.
     • 222471 Ostatní díla pro energetiku – základy apod. energetických zařízení
     • 222479 Podzemní stavby pro energetiku
     • 222491 Oplocení staveb 2224
     • 222492 Osvětlovací síť vnější staveb 2224
  • 23 Soubory staveb pro průmyslové účely
   • 230 Soubory staveb pro průmyslové účely
    • 2301 Stavby důlní a pro těžbu
     • 230111 Díla důlní – vrty a jámy
     • 230112 Díla důlní – šibíky,překopy,chodby,štoly
     • 230119 Díla důlní – prostorová díla a díla důlní ostatní
     • 230121 Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů
     • 230131 Objekty úpravy surovin
     • 230132 Objekty výroby stavebních hmot
     • 230141 Věže,stožáry,věžové zásobníky pro hornictví a těžbu surovin,
     • 230151 Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě budov)
     • 230171 Základy technologických výrobních zařízení
     • 230191 Oplocení staveb 2301
     • 230192 Osvětlovací síť vnější staveb 2301
    • 2302 Stavby elektráren (díla energetická výrobní)
     • 230211 Objekty jaderných elektráren (kromě budov)
     • 230218 Objekty jaderných elektráren provozní pomocné a speciální (kromě budov)
     • 230221 Objekty jaderných neenergetických reaktorů provozní (kromě budov)
     • 230231 Objekty elektráren tepelných,větrných,vodních a spaloven (kromě budov),
     • 230239 Ostatní stavby elektrárenské pomocné a podobné (kromě budov)
     • 230241 Věže chladicí pro energetiku
     • 230249 Stavby výrobní pro energetiku j. n. (kromě budov)
     • 230251 Komíny a kouřové kanály pro energetiku
     • 230271 Základy energetických technologických výrobních zařízení
     • 230279 Podzemní stavby elektrárenské
     • 230291 Oplocení staveb 2302
     • 230292 Osvětlovací síť vnější staveb 2302
    • 2303 Stavby pro chemický průmysl
     • 230311 Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov)
     • 230318 Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu (kromě budov)
     • 230341 Věže,stožáry,věžové zásobníky chemických podniků,
     • 230349 Stavby výrobní chemických podniků j. n. (kromě budov)
     • 230351 Průmyslové komíny chemických podniků
     • 230379 Podzemní stavby chemických podniků
     • 230391 Oplocení staveb 2303
     • 230392 Osvětlovací síť vnější staveb 2303
    • 2304 Stavby pro ostatní průmysl j. n.
     • 230411 Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)
     • 230418 Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl
     • 230441 Věže,stožáry,věžové zásobníky – pro ostatní průmysl,
     • 230449 Stavby výrobní pro ostatní průmysl j. n. (kromě budov)
     • 230451 Průmyslové komíny pro ostatní průmysl
     • 230471 Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl
     • 230479 Podzemní stavby pro ostatní průmysl
     • 230491 Oplocení staveb 2304
     • 230492 Osvětlovací síť vnější staveb 2304
  • 24 Ostatní inženýrská díla
   • 241 Stavby pro sport a rekreaci
    • 2411 Sportovní hřiště
     • 241111 Plochy stadionů
     • 241112 Plochy hřišť a cvičišť
     • 241131 Nekrytá koupaliště
     • 241132 Venkovní střelnice
     • 241151 Dostihové dráhy
     • 241169 Nekryté plochy sportovišť j. n.
     • 241191 Oplocení staveb 2411
     • 241192 Osvětlovací síť vnější staveb 2411
    • 2412 Ostatní stavby pro sport a rekreaci
     • 241211 Parky a zahrady
     • 241212 Dětská a školní hřiště
     • 241213 Golfová hřiště
     • 241221 Plochy lyžařských tratí
     • 241222 Plochy nekrytých kluzišť
     • 241231 Přístavní příslušenství pro plachetnice,jachty a sportovní lodě
     • 241249 Ostatní stavby pro sport a rekreaci (kromě budov)
     • 241291 Oplocení staveb 2412
     • 241292 Osvětlovací síť vnější staveb 2412
   • 242 Ostatní inženýrská díla j. n.
    • 2420 Ostatní inženýrská díla j. n.
     • 242011 Stavby inženýrské vojenské (kromě budov)
     • 242021 Odpalovací rampy a základny pro satelity
     • 242041 Skládky odpadů
     • 242051 Pomníky a jiná drobná architektura
     • 242052 Zdi a valy samostatné
     • 242061 Konstrukce chmelnic
     • 242062 Konstrukce vinic
     • 242079 Podzemní stavby vojenské
     • 242089 Ostatní inženýrské stavby j. n.
     • 242091 Oplocení samostatné j. n.
     • 242092 Osvětlovací síť vnější staveb 2420

Zdroj: Český statistický úřad