Třídníky a číselníky

TSKP

Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)

KSO

Klasifikace stavebních objektů (KSO, dříve JKSO)

CPV

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

CZ-CC

Klasifikace stavebních děl CZ-CC

SKP

Číselník Standardní klasifikace produkce (SKP)

SfB – tvar

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta tvar

SfB – funkce

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta funkce

SfB – materiál

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta materiál

Klasifikace stavebních objektů (KSO, dříve JKSO)

 • 801 Budovy občanské výstavby
  • 801 1 Budovy pro zdravotní péči a služby
   • 801 11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
   • 801 12 budovy zdravotnických středisek a poliklinik
   • 801 13 budovy odborných léčebných ústavů a lázeňských léčeben
   • 801 14 budovy hygienickoepidemiologické služby
   • 801 15 budovy transfúzních stanic
   • 801 16 budovy jeslí
   • 801 17 budovy kojeneckých ústavů, dětských domovů pro děti do tří let a dětských ozdravoven
   • 801 18 budovy lékáren a oční optiky
   • 801 19 budovy pro zdravotní péči a služby ostatní
  • 801 2 Budovy pro komunální služby a osobní hygienu
   • 801 21 budovy sociálních a hygienických zařízení
   • 801 22 budovy očistných lázní
   • 801 23 budovy prádelen, sušáren, čistíren
   • 801 24 budovy pavilónů a domů služeb
   • 801 25 budovy dezinfekčních stanic
   • 801 26 budovy krematorií a obřadních síní
   • 801 27 budovy kafilérií
   • 801 29 budovy pro komunální služby a osobní hygienu ostatní
  • 801 3 Budovy pro výuku a výchovu
   • 801 31 budovy mateřských škol
   • 801 32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
   • 801 33 budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť
   • 801 34 budovy učeben odborných škol
   • 801 35 budovy poslucháren a pedagogických pracoven vysokých škol
   • 801 36 budovy dílen pro výuku a výchovu
   • 801 37 budovy speciálních zařízení pro výuku a výchovu
   • 801 38 budovy učeben zdravotnických škol a ústavů pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků
   • 801 39 budovy pro výuku a výchovu ostatní
  • 801 4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu
   • 801 41 budovy divadel
   • 801 42 budovy kin
   • 801 43 budovy kulturních domů a osvětových besed
   • 801 44 budovy galerií a výstavních síní
   • 801 45 budovy muzeí
   • 801 46 budovy knihoven a archívů
   • 801 47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
   • 801 48 budovy pro vědu a výzkum a budovy laboratoří
   • 801 49 budovy pro vědu, kulturu a osvětu ostatní
  • 801 5 Budovy pro tělovýchovu
   • 801 51 budovy tělocvičen
   • 801 52 budovy jízdáren
   • 801 54 budovy sportovních lázní a krytých koupališť
   • 801 55 tribuny s vnitřními prostory nehalovými
   • 801 56 budovy vleků – výtahů
   • 801 57 budovy loděnic
   • 801 59 budovy pro tělovýchovu ostatní
  • 801 6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
   • 801 61 budovy administrativní (správní)
   • 801 62 budovy peněžních ústavů
   • 801 63 budovy nápravných zařízení
   • 801 64 budovy pro výpočetní techniku
   • 801 65 budovy vrátnic, strážnic (včetně závor)
   • 801 67 budovy požárních stanic a zbrojnic
   • 801 68 budovy technickoprovozní (cechovní)
   • 801 69 budovy pro řízení, správu a administrativu ostatní
  • 801 7 Budovy pro společné ubytování a rekreaci
   • 801 71 budovy hotelů, motelů
   • 801 72 budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků, bez vývařovny
   • 801 73 budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků, s vývařovnou
   • 801 74 budovy ubytoven vojenských jednotek
   • 801 75 budovy dětských domovů (pro děti od tří let) a domovů mládeže, bez vývařovny
   • 801 76 budovy dětských domovů (pro děti od tří let) a domovů mládeže, s vývařovnou
   • 801 77 budovy pro společnou rekreaci
   • 801 78 budovy autokempinkových táborů a motorestů
   • 801 79 budovy pro společné ubytování a rekreaci ostatní
  • 801 8 Budovy pro obchod a společné stravování
   • 801 81 budovy obchodních domů
   • 801 82 budovy prodejen, nákupních středisek, výkup. středisek
   • 801 84 budovy jídelen, restaurací a kaváren
   • 801 85 budovy závodního a neveřejného stravování
   • 801 86 budovy stravoven pro žáky a studenty
   • 801 89 budovy pro obchod a společné stravování ostatní
  • 801 9 Budovy pro sociální péči
   • 801 91 budovy domovů důchodců a penziónů pro důchodce
   • 801 92 budovy ústavů pro tělesně a smyslově postižené dospělé občany
   • 801 93 budovy ústavů pro mentálně postižené dospělé občany
   • 801 94 budovy ústavů pro tělesně a smyslově postiženou mládež
   • 801 95 budovy ústavů pro mentálně postiženou mládež
   • 801 96 budovy výcvikových středisek pro občany se změněnou pracovní schopností
   • 801 99 budovy pro sociální péči ostatní
 • 802 Haly občanské výstavby
  • 802 1 Haly pro vědu, kulturu a osvětu
   • 802 11 haly divadel
   • 802 12 haly kin
   • 802 13 haly galerií a výstavních síní
   • 802 14 haly chrámů, kostelů apod.
   • 802 19 haly pro vědu, kulturu a osvětu ostatní
  • 802 2 Haly pro tělovýchovu
   • 802 21 haly tělocvičen
   • 802 22 haly jízdáren
   • 802 23 haly sportovní víceúčelové
   • 802 24 haly sportovních lázní a krytých koupališť
   • 802 25 tribuny s vnitřními prostory halovými
   • 802 27 haly sportovních loděnic
   • 802 29 haly pro tělovýchovu ostatní
  • 802 3 Haly pro obchod a společné stravování
   • 802 31 haly prodejen, nákupních středisek, výkupních středisek
   • 802 32 haly pro společné stravování
   • 802 39 haly pro obchod ostatní
  • 802 4 Haly občanské výstavby ostatní
   • 802 41 haly pro zdravotní péči a služby
   • 802 42 haly pro komunální služby a osobní hygienu
   • 802 43 haly pro výuku a výchovu
   • 802 44 haly pro společné ubytování a rekreaci
   • 802 45 haly pro sociální péči
   • 802 49 haly občanské výstavby ostatní
 • 803 Budovy pro bydlení
  • 803 1 Domy bytové typové s celostátně neunifikovanými konstrukčními soustavami (mimo soustavy to)
   • 803 11 domy bytové typové 1-4 podlažní, bez občanského vybavení
   • 803 12 domy bytové typové 5-8 podlažní, bez občanského vybavení
   • 803 13 domy bytové typové 9-12 podlažní, bez občanského vybavení
   • 803 14 domy bytové typové 1-4 podlažní, s občanským vybavením
   • 803 15 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občanským vybavením
   • 803 16 domy bytové typové 9-12 podlažní, s občanským vybavením
   • 803 17 domy bytové typové více než 12 podlažní
  • 803 2 Domy bytové typové s konstrukčními soustavami to
   • 803 21 domy bytové typové 1-4 podlažní, bez občanského vybavení
   • 803 22 domy bytové typové 5-8 podlažní, bez občanského vybavení
   • 803 23 domy bytové typové 9-12 podlažní, bez občanského vybavení
   • 803 24 domy bytové typové 1-4 podlažní, s občanským vybavením
   • 803 25 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občanským vybavením
   • 803 26 domy bytové typové 9-12 podlažní, s občanským vybavením
   • 803 27 domy bytové typové více než 12 podlažní
  • 803 3 Domy bytové typové s celostátně unifikovanými konstrukčními soustavami panelovými
   • 803 31 domy bytové typové 1-4 podlažní, bez občanského vybavení
   • 803 32 domy bytové typové 5-8 podlažní, bez občanského vybavení
   • 803 33 domy bytové typové 9-12 podlažní, bez občanského vybavení
   • 803 34 domy bytové typové 1-4 podlažní, s občanským vybavením
   • 803 35 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občanským vybavením
   • 803 36 domy bytové typové 9-12 podlažní, s občanským vybavením
   • 803 37 domy bytové typové více než 12 podlažní
  • 803 4 Domy bytové typové s celostátně unifikovanými konstrukčními soustavami jinými než panelovými
   • 803 41 domy bytové typové 1-4 podlažní, bez občanského vybavení
   • 803 42 domy bytové typové 5-8 podlažní, bez občanského vybavení
   • 803 43 domy bytové typové 9-12 podlažní, bez občanského vybavení
   • 803 44 domy bytové typové 1-4 podlažní, s občanským vybavením
   • 803 45 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občanským vybavením
   • 803 46 domy bytové typové 9-12 podlažní, s občanským vybavením
   • 803 47 domy bytové typové více než 12 podlažní
  • 803 5 Domy bytové netypové
   • 803 51 domy řadové bez občanského vybavení
   • 803 52 domy řadové s občanským vybavením
   • 803 53 domy v proluce bez občanského vybavení
   • 803 54 domy v proluce s občanským vybavením
   • 803 55 domy izolované mimo bodových
   • 803 56 domy bodové (domy s 1 schodištěm)
   • 803 57 domy terasové
   • 803 58 domy bytové provizorní
   • 803 59 domy bytové netypové ostatní
  • 803 6 Domky rodinné jednobytové
   • 803 61 domky izolované
   • 803 62 dvojdomky
   • 803 63 domky řadové
   • 803 64 domky řetězové
   • 803 65 domky v dvojnásobných řadách
   • 803 66 domky atriové
   • 803 67 domky terasové
   • 803 69 domky rodinné jednobytové ostatní
  • 803 7 Domky rodinné dvoubytové
   • 803 71 domky izolované
   • 803 72 dvojdomky
   • 803 73 domky řadové
   • 803 74 domky řetězové
   • 803 75 domky v dvojnásobných řadách
   • 803 76 domky atriové
   • 803 77 domky terasové
   • 803 79 domky rodinné dvoubytové ostatní
  • 803 8 Chaty pro individuální rekreaci
   • 803 81 domky rekreační
   • 803 82 chaty rekreační v krajině
   • 803 83 chalupy rekreační
   • 803 89 chaty pro individuální rekreaci ostatní
  • 803 9 Domky bytové se služebním vybavením
   • 803 91 hájenky a lesovny
   • 803 92 domky strážní
   • 803 99 domky bytové se služebním vybavením ostatní
 • 811 Haly pro výrobu a služby
  • 811 1 Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových drah
   • 811 11 haly výrobní bez jeřábových drah a bez podvěsné dopravy
   • 811 12 haly výrobní bez jeřábových drah a s podvěsnou dopravou
  • 811 2 Haly výrobní pro průmysl, s jeřábovými drahami
   • 811 21 haly výrobní s 1 nebo více jeřábovými drahami o nosnosti hlavního zdvihu do 12,5 t
   • 811 22 haly výrobní s 1 nebo více jeřábovými drahami o nosnosti hlavního zdvihu přes 12,5 t do 20 t
   • 811 23 haly výrobní s 1 nebo více jeřábovými drahami o nosnosti hlavního zdvihu přes 20 t do 50 t
   • 811 29 haly výrobní s 1 nebo více jeřábovými drahami o nosnosti hlavního zdvihu přes 50 t
  • 811 3 Haly výrobní pro energetiku
   • 811 31 haly kotelen a výtopen
   • 811 32 haly strojoven a kompresoroven
   • 811 33 haly rozvodných zařízení
   • 811 34 haly čerpacích stanic pro energetiku
   • 811 35 haly transformoven a měníren
   • 811 37 haly generátoroven
   • 811 39 haly výrobní pro energetiku ostatní
  • 811 4 Haly pro dopravu a spoje
   • 811 41 haly železničních stanic
   • 811 42 haly autobusových nádraží
   • 811 43 haly letištních nádraží
   • 811 44 haly pošt a PNS
   • 811 46 haly telekomunikačních zařízení
   • 811 47 haly radiokomunikačních zařízení
   • 811 48 haly pro překládku a rozmrazování
   • 811 49 haly pro dopravu a spoje ostatní
  • 811 5 Haly pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
   • 811 51 haly pro opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
   • 811 52 haly garáží osobních automobilů
   • 811 53 haly garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo pro osobní automobily)
   • 811 54 haly lokomotivních a vozových dep včetně hal pro depa městské podzemní dráhy
   • 811 55 haly letištních hangárů včetně montážních hal
   • 811 56 haly vozoven elektrických drah a trolejbusů
   • 811 58 haly pro umývání vozů a strojů
   • 811 59 haly pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení ostatní
  • 811 6 Haly pro skladování a úpravu produktů (mimo zemědělské produkty)
   • 811 61 haly pro skladování potravin, pochutin a nápojů
   • 811 62 haly chladírenské a mrazírenské
   • 811 63 haly pro skladování průmyslového zboží
   • 811 64 haly pro skladování průmyslových polotovarů a surovin
   • 811 65 haly skladů pro dopravní organizace (ČSD, ČSAD, ČSA, ČSPLO a pod.)
   • 811 66 haly skladů pro spojové organizace
   • 811 67 haly pro skladování agresivních látek
   • 811 68 haly pro skladování hořlavin, výbušnin
   • 811 69 haly pro skladování a úpravu produktů ostatní
  • 811 7 Haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů
   • 811 71 haly pro skladování a úpravu brambor a ostatních okopanin (mimo zeleniny)
   • 811 72 haly pro skladování a úpravu ovoce a zeleniny
   • 811 73 haly pro skladování a úpravu chmele
   • 811 74 haly pro skladování a úpravu vína
   • 811 75 haly pro skladování a úpravu obilí
   • 811 76 haly pro skladování a úpravu tabáku
   • 811 77 haly pro skladování a úpravu objemové píce a steliva
   • 811 78 haly pro skladování a úpravu průmyslově vyráběných krmiv
   • 811 79 haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů ostatní
  • 811 8 Haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů
   • 811 81 haly pro skot a koně
   • 811 82 haly pro drůbež
   • 811 83 haly pro prasata
   • 811 84 haly pro ovce
   • 811 85 haly pro ostatní zvířata, ptactvo, včely
   • 811 86 haly pro sušení a úpravu zemědělských produktů a pro průmyslovou výrobu krmiv
   • 811 87 haly veterinárních a inseminačních zařízení
   • 811 88 haly pro pěstování rostlin (skleníky, rychlírny zeleniny apod.)
   • 811 89 haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů ostatní
  • 811 9 Haly vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod
   • 811 91 haly čistíren vod
   • 811 92 haly úpraven vod
   • 811 93 haly čerpacích stanic
   • 811 99 haly vodního hospodářství ostatní
 • 812 Budovy pro výrobu a služby
  • 812 1 Budovy výrobní pro průmysl, speciální
   • 812 11 budovy potravinářského průmyslu
   • 812 12 budovy chemického průmyslu
   • 812 13 budovy farmaceutického průmyslu
   • 812 14 budovy spotřebního průmyslu
   • 812 15 budovy průmyslu stavebních hmot
   • 812 16 budovy strojírenského průmyslu
   • 812 17 budovy hutního průmyslu
   • 812 18 budovy průmyslu těžby a úpravy paliv a rud
   • 812 19 budovy výrobní průmyslové speciální ostatní
  • 812 2 Budovy výrobní pro energetiku
   • 812 21 budovy kotelen a výtopen
   • 812 22 budovy strojoven, kompresoroven, výměníkových stanic, redukčních stanic plynu
   • 812 23 budovy rozvodných zařízení
   • 812 24 budovy transformoven a měníren
   • 812 25 budovy čerpacích stanic pro energetiku
   • 812 26 budovy generátoroven
   • 812 27 budovy pro výrobu a plnění technických plynů
   • 812 28 budovy elektráren vodních
   • 812 29 budovy výrobní pro energetiku ostatní
  • 812 3 Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod
   • 812 31 budovy čistíren vod
   • 812 32 budovy úpraven vod
   • 812 33 budovy čerpacích stanic
   • 812 39 budovy vodního hospodářství ostatní
  • 812 4 Budovy pro zemědělskou výrobu a chov živočichů
   • 812 41 budovy pro skot a koně
   • 812 42 budovy pro drůbež
   • 812 43 budovy pro prasata
   • 812 44 budovy pro ovce
   • 812 45 budovy pro ostatní zvířata, ptactvo a včely
   • 812 46 budovy pro sušení a úpravu zemědělských produktů a pro průmyslovou výrobu krmiv
   • 812 47 budovy veterinárních a inseminačních zařízení
   • 812 48 budovy pro pěstování rostlin
   • 812 49 budovy pro zemědělskou výrobu a chov živočichů ostatní
  • 812 5 Budovy pro dopravu a spoje
   • 812 51 budovy železničních stanic
   • 812 52 budovy autobusových nádraží
   • 812 53 budovy letištních nádraží
   • 812 54 budovy pošt a PNS
   • 812 55 budovy radiokomunikačních zařízení
   • 812 56 budovy zabezpečovací a spojové služby (ústředny, stavědla apod.)
   • 812 57 budovy pro překládku a rozmrazování
   • 812 58 budovy telekomunikačních zařízení
   • 812 59 budovy pro dopravu a spoje ostatní
  • 812 6 Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
   • 812 61 budovy pro údržbu a opravy vozidel, strojů a zařízení
   • 812 62 budovy garáží osobních automobilů
   • 812 63 budovy garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo pro osobní automobily)
   • 812 64 budovy lokomotivních a vozových dep včetně budov pro depa městské podzemní dráhy
   • 812 66 budovy vozoven elektrických drah a trolejbusů
   • 812 68 budovy pro umývání vozidel a strojů
   • 812 69 budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení ostatní
  • 812 7 Budovy pro skladování a úpravu produktů
   • 812 71 budovy pro skladování potravin, pochutin a nápojů
   • 812 72 budovy chladírenské a mrazírenské
   • 812 73 budovy pro skladování průmyslového zboží
   • 812 74 budovy pro skladování průmyslových polotovarů a surovin
   • 812 75 budovy skladů pro dopravní organizace (ČSD, ČSAD, ČSA, ČSPLO apod.)
   • 812 76 budovy skladů pro spojové organizace
   • 812 77 budovy pro skladování agresivních látek
   • 812 78 budovy pro skladování hořlavin, výbušnin
   • 812 79 budovy pro skladování a úpravu produktů ostatní
  • 812 8 Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů
   • 812 71 budovy pro skladování a úpravu brambor a ostatních okopanin (mimo zeleniny)
   • 812 72 budovy pro skladování a úpravu ovoce a zeleniny
   • 812 73 budovy pro skladování a úpravu chmele
   • 812 74 budovy pro skladování a úpravu vína
   • 812 75 budovy pro skladování a úpravu obilí
   • 812 76 budovy pro skladování a úpravu tabáku
   • 812 77 budovy pro skladování a úpravu objemové píce a steliva
   • 812 78 budovy pro skladování a úpravu průmyslově vyráběných krmiv
   • 812 79 budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů ostatní
 • 813 Věže, stožáry, komíny
  • 813 1 Věže chladicí a odplynovače
   • 813 11 gradovny
   • 813 12 věže chladicí s tahem přirozeným (komínové)
   • 813 13 věže chladicí se sacími ventilátory
   • 813 14 věže chladicím s ventilátory a komíny
   • 813 15 věže chladicí s tlačnými ventilátory
   • 813 16 věže chladicí s tlačnými ventilátory a komíny
   • 813 17 mikrověže a mikrochladiče
   • 813 19 věže chladicí a odplynovače ostatní
  • 813 2 Věže ostatní
   • 813 21 věže těžní
   • 813 22 věže vrtné
   • 813 23 věže filtrační
   • 813 24 věže vodárenské
   • 813 25 vodojemy věžové
   • 813 26 věže anténné a věže radiolokační
   • 813 27 rozhledny
   • 813 29 věže ostatní
  • 813 3 Stožáry
   • 813 31 stožáry anténní
   • 813 39 stožáry ostatní
  • 813 4 Zásobníky věžové (sila)
   • 813 41 zásobníky věžové (sila) pro obilí
   • 813 42 zásobníky věžové (sila) pro siláž a senáž
   • 813 43 zásobníky věžové (sila) pro průmyslově vzráběná krmiva
   • 813 49 zásobníky věžové (sila) ostattní
  • 813 8 Komíny vysoké a kanály kouřové
   • 813 81 komíny vysoké
   • 813 88 kanály kouřové
 • 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
  • 814 1 Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod
   • 814 11 septiky a jímky
   • 814 12 lapače písku, tuku a plovoucích nečistot
   • 814 13 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací
   • 814 14 nádrže vyhnívající
   • 814 15 filtry biologické
   • 814 16 nádrže aktivační
   • 814 17 pole kalová
   • 814 18 jímky a nádrže sdružené pro odpadní vody
   • 814 19 nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod ostatní
  • 814 2 Nádrže pozemní (mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod)
   • 814 21 nádrže průmyslové (máčecí apod.)
   • 814 22 vodojemy pozemní
   • 814 23 nádrže hospodářské (požární apod.)
   • 814 24 koupaliště (bazény)
   • 814 29 nádrže pozemní ostatní
  • 814 3 Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství)
   • 814 31 zásobníky a bunkry pozemní (včetně sil)
   • 814 32 výklopníky vagónové
   • 814 34 točnice a přesuvny
   • 814 35 jámy pro čištění a údržbu
   • 814 36 zásobníky příkopové
   • 814 37 váhy kolejové a silniční
   • 814 39 zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědelství) ostatní
  • 814 4 Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství
   • 814 41 zásobníky (sila, bunkry) pro obilí
   • 814 42 žlaby silážní
   • 814 43 zásobníky (sila, bunkry) pro plodiny (mimo obilí)
   • 814 44 zásobníky pro siláž a senáž
   • 814 45 zásobníky pro ostatní objemová krmiva a steliva
   • 814 46 zásobníky pro průmyslově vyráběná krmiva
   • 814 47 jímky nádrže tekutého hnoje (kejdy) a močůvky
   • 814 48 hnojiště
   • 814 49 zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství ostatní
 • 815 Objekty pozemní zvláštní
  • 815 2 Oplocení
   • 815 21 zdi ohradní
   • 815 22 oplocení s podezdívkou
   • 815 23 oplocení bez podezdívky
   • 815 29 oplocení ostatní
  • 815 3 Objekty zvláštní pro chov živočichu
   • 815 31 objekty zvláštní pro chov suchozemských živočichů
   • 815 32 objekty zvláštní pro chov vodních živočichů
   • 815 33 objekty zvláštní pro chov laboratorních živočichů
   • 815 39 objekty zvláštní pro chov živočichů ostatní
  • 815 4 Zdi a valy samostatné
   • 815 41 zdi opěrné
   • 815 42 zdi zárubní
   • 815 43 zdi obkladní
   • 815 44 zdi kotvené
   • 815 45 valy opěrné
   • 815 46 zdi a valy ochranné včetně galerií ochranných
   • 815 47 tribuny zemní (bez vnitřních prostor)
   • 815 49 zdi a valy samostatné ostatní
  • 815 9 Objekty pozemní různé
   • 815 91 základy strojů a technologických zařízení
   • 815 92 objekty úpravy surovin
   • 815 93 konstrukce podpěrné pro visuté jeřábové dráhy
   • 815 94 přístřešky, kiosky apod. pro různé účely
   • 815 96 rozvodny venkovní
   • 815 97 stanice čerpací nezakryté
   • 815 98 pomníky, kašny a jiná drobná architektura
   • 815 99 objekty zvláštní pozemní ostatní
 • 817 Objekty jaderných zařízení
  • 817 1 Objekty energetických jaderných reaktorů
   • 817 11 reaktorovny pro bloky o výkonu 440 MWe
   • 817 12 etažérky podélné a příčné pro bloky o výkonu 440 MWe
   • 817 13 části nehermetické reaktoroven pro bloky o výkonu 1000 MWe pod ochrannou obálkou
   • 817 14 obálka reaktorovny ochranná
   • 817 15 vestavba v ochranné obálce
   • 817 16 obestavba ochranné obálky
   • 817 19 objekty energetických jaderných reaktorů ostatní
  • 817 2 Objekty neenergetických jaderných reaktorů
   • 817 21 reaktorovny neenergetických jaderných reaktorů
   • 817 29 objekty neenergetických jaderných reaktorů ostatní
  • 817 3 Objekty pomocných jaderných provozů a objekty speciální pro jaderná zařízení
   • 817 31 budovy provozní jaderných provozů
   • 817 32 dílny jaderných provozů
   • 817 33 stanice čistící radioaktivních látek
   • 817 34 komíny ventilační jaderných provozů
   • 817 35 mosty spojovací, potrubní, kabelové mezi objekty jaderných provozů
   • 817 38 objekty speciální pro provoz jaderných zařízení
   • 817 39 objekty pomocných jaderných provozů ostatní
  • 817 4 Objekty provozů jaderných elektráren
   • 817 41 strojovny pro jaderné bloky o výkonu 440 MWe a 1000 MWe
   • 817 42 haly napáječek a tepelné úpravy napájecí vody
   • 817 43 stolice rotačních soustrojí
   • 817 44 stanice výměníkové jaderného bloku
   • 817 45 rozvodny elektrického jaderného bloku
   • 817 46 stanice dieselgenerátorové a kompresové jaderného bloku
   • 817 47 stanice čerpací důležité chladicí vody
   • 817 48 nádrže chladicí s rozstřikem
   • 817 49 objekty provozů jaderných elektráren ostatní
  • 817 5 Objekty pro zpracování a skladování radioaktivních látek
   • 817 51 objekty pro zneškodňování radioaktivních odpadů
   • 817 52 sklady a mezisklady vyhořelého paliva
   • 817 57 laboratoře a šatny radiochemické
   • 817 58 sklady radioizotopů
   • 817 59 objekty pro zpracování a skladování radioaktivních látek ostatní
  • 817 6 Objekty podzemní a vedení v zóně jaderných provozů m3
   • 817 61 kanály pro potrubí s aktivními látkami
   • 817 62 kanály pro potrubí důležité chladicí vody
   • 817 63 kanály pro jiné druhy vedení v zóně jaderných provozů
   • 817 64 kanály a kolektory pro více druhů vedení v zóně jaderných provozů
   • 817 65 kanalizace trubní v zóně jaderných provozů
   • 817 66 vodovody trubní v zóně jaderných provozů
   • 817 67 vedení trubní v zóně jaderných provozů ostatní
   • 817 68 sítě zemnící v zóně jaderných provozů
   • 817 69 objekty podzemní a vedení v zóně jaderných provozů ostatní
 • 821 Mosty
  • 821 1 Mosty pozemních komunikací
   • 821 11 mosty pozemních komunikací pro zatížení třídy A
   • 821 12 mosty pozemních komunikací pro zatížení třídy B
   • 821 14 mosty pozemních komunikací dočasné
   • 821 18 estakády pozemních komunikací
   • 821 19 mosty pozemních komunikací ostatní
  • 821 2 Mosty drážních komunikací
   • 821 21 mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A
   • 821 22 mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem B
   • 821 23 mosty železniční dočasné
   • 821 24 mosty pro úzkorozchodné dráhy
   • 821 25 mosty tramvajové
   • 821 27 mosty pro nadzemní dráhu
   • 821 28 estakády drážních konstrukcí
   • 821 29 mosty drážních konstrukcí ostatní
  • 821 3 Mosty sdružené
   • 821 31 mosty patrové silniční a železniční
   • 821 32 mosty patrové silniční a tramvajové
   • 821 33 mosty souběžné silniční a železniční
   • 821 34 mosty souběžné silniční a tramvajové
   • 821 38 estakády sdružených komunikací pozemních a drážních
   • 821 39 mosty sdružené ostatní
  • 821 4 Mosty průmyslové, mosty a lávky pro chodce
   • 821 41 mosty kryté pro dopravníky
   • 821 42 mosty nekryté pro dopravníky
   • 821 43 lávky a mosty pro chodce
   • 821 44 lávky a mosty pro vedení
   • 821 45 lávky a mosty ochranné
   • 821 49 mosty průmyslové ostatní
  • 821 5 Mosty vodohospodářské
   • 821 55 mosty vodohospodářské průtočného profilu do 20m2
   • 821 56 mosty vodohospodářské průtočného profilu nad 20m2
 • 822 Komunikace pozemní a letiště
  • 822 2 Komunikace pozemní
   • 822 21 dálnice
   • 822 22 silnice I. třídy
   • 822 23 silnice II. třídy
   • 822 24 silnice III. třídy
   • 822 25 komunikace místní I. třídy
   • 822 26 komunikace místní II. třídy
   • 822 27 komunikace místní III. třídy
   • 822 29 komunikace pozemní ostatní
  • 822 3 Plochy letišť
   • 822 31 dráhy letišť (vč. travnatých) vzletové a přistávací
   • 822 32 dráhy letišť pojezdové a spojovací
   • 822 33 stojánky a plochy letišť odbavovací
   • 822 34 plochy letišť manipulační (zkušební, plnicí, kompenzační)
   • 822 39 plochy letišť ostatní
  • 822 4 Dráhy lanové pozemní bezkolejové a svážnice
   • 822 41 dráhy lanové pozemní (mimo lesní)
   • 822 42 dráhy lanové pozemní lesní
   • 822 43 svážnice saňové
   • 822 49 svážnice ostatná
  • 822 5 Plochy charakteru pozemních komunikací
   • 822 51 plochy skladovací
   • 822 52 plochy dvorů a nádvoří
   • 822 54 plochy autobusových nádraží
   • 822 55 plochy odstavné (i parkovací)
   • 822 56 plochy pro montáž, opravy a údržbu strojů, zařízení a dopravních prostředků
   • 822 57 náměstí
   • 822 58 plochy pro mytí a dezinfekci strojů, zařízení a dopravních prostředků
   • 822 59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
 • 823 Plochy a úpravy území
  • 823 2 Úpravy území a samostatné zemní práce
   • 823 21 vyrovnání území pro pozemní a průmyslové stavby a přidružené prostory
   • 823 23 otvírky lomů, pískoven a hlinišť
   • 823 25 rekultivace technické
   • 823 26 úpravy terénu (včetně odlesnění) pro zúrodnění půdy
   • 823 27 úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu
   • 823 28 kultury intenzivní
   • 823 29 úpravy území a samostatné zemní práce ostatní
  • 823 3 Plochy pro tělovýchovu nekryté
   • 823 31 plochy stadiónů
   • 823 32 plochy cvičišť
   • 823 33 plochy hřišť
   • 823 35 plochy dostihových drah a jízdáren
   • 823 36 plochy střelnic
   • 823 37 plochy lyžařských zařízení (sjezdové dráhy apod.)
   • 823 38 plochy kluzišť
   • 823 39 plochy pro tělovýchovu nekryté ostatní
  • 823 5 Nástupiště a rampy
   • 823 51 nástupiště drah
   • 823 53 nástupiště ostatní hromadné dopravy
   • 823 54 rampy nakládací a vykládací
   • 823 59 nástupiště a rampy ostatní
 • 824 Dráhy kolejové
  • 824 1 Spodek drah kolejových
   • 824 11 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních
   • 824 12 spodek tratí železničních dvou a vícekolejných na drahách celostátních
   • 824 13 spodek kolejišť železničních ve stanicích drah celostátních
   • 824 14 spodek tratí vleček železničních jednokolejných
   • 824 15 spodek tratí vleček železničních dvou a vícekolejných včetně spodku kolejišť vleček železničních
   • 824 16 spodek tratí a kolejišť pro tramvaj
   • 824 17 spodek povrchových tratí a kolejišť pro městskou podzemní dráhu
   • 824 19 spodek drah kolejových ostatních
  • 824 2 Svršek železniční kolejí traťových na drahách celostátních
   • 824 21 svršek železniční kolejí traťových 1. řádu
   • 824 22 svršek železniční kolejí traťových 2. řádu
   • 824 23 svršek železniční kolejí traťových 3. řádu
   • 824 24 svršek železniční kolejí traťových 4. řádu
   • 824 25 svršek železniční kolejí traťových 5. řádu
   • 824 26 svršek železniční kolejí traťových 6. řádu
   • 824 27 svršek železniční kolejí traťových 7. řádu
   • 824 28 svršek železniční kolejí traťových 8. řádu
   • 824 29 svršek železniční kolejí traťových 9. řádu
  • 824 3 Svršek železniční kolejí staničních na drahách celostátních
   • 824 31 svršek železniční kolejí staničních 1. řádu
   • 824 32 svršek železniční kolejí staničních 2. řádu
   • 824 33 svršek železniční kolejí staničních 3. řádu
   • 824 34 svršek železniční kolejí staničních 4. řádu
   • 824 35 svršek železniční kolejí staničních 5. řádu
   • 824 36 svršek železniční kolejí staničních 6. řádu
   • 824 37 svršek železniční kolejí staničních 7. řádu
   • 824 38 svršek železniční kolejí staničních 8. řádu
   • 824 39 svršek železniční kolejí staničních 9. řádu
  • 824 4 Svršek železniční výhybky na drahách celostátních
   • 824 41 svršek železniční výhybky 1. řádu
   • 824 42 svršek železniční výhybky 2. řádu
   • 824 43 svršek železniční výhybky 3. řádu
   • 824 44 svršek železniční výhybky 4. řádu
   • 824 45 svršek železniční výhybky 5. řádu
   • 824 46 svršek železniční výhybky 6. řádu
   • 824 47 svršek železniční výhybky 7. řádu
   • 824 48 svršek železniční výhybky 8. řádu
   • 824 49 svršek železniční výhybky 9. řádu
  • 824 8 Svršek vleček železničních, městské podzemní dráhy, tramvaje
   • 824 81 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční
   • 824 82 svršek kolejišť pro vlečky železniční
   • 824 83 svršek kolejí traťových pro městskou podzemní dráhu
   • 824 84 svršek kolejišť odstavných pro městskou podzemní dráhu
   • 824 85 svršek kolejí traťových pro tramvaj
   • 824 86 svršek kolejišť vozoven pro tramvaj
  • 824 9 Svršek drah kolejových ostatních
   • 824 91 svršek drah kolejových důlních
   • 824 92 svršek drah kolejových průmyslových (mimo důlních)
   • 824 93 svršek drah kolejových pozemních lanových
   • 824 94 svršek drah kolejových polních a lesních
   • 824 95 svršek drah kolejových pro kolejové jeřáby
   • 824 99 svršek drah kolejových jiných
 • 825 Objekty podzemní (mimo důlní)
  • 825 1 Tunely
   • 825 11 tunely železniční
   • 825 12 tunely silniční
   • 825 13 tunely pro chodce (vč. tunelů pohyblivých schodů, mimo městské podzemní dráhy)
   • 825 15 tunely vodní (říční, vodárenské, plavební, vodních děl)
   • 825 16 tunely pro umístění dopravníků
   • 825 17 tunely odpadních vod
   • 825 18 tunely a kolektory pro umístění vedení
   • 825 19 tunely ostatní
  • 825 2 Štoly
   • 825 21 štoly vodní (říční, vodárenské, vodních děl)
   • 825 22 štoly a kanály pro jeden druh vedení
   • 825 23 štoly revizní a únikové
   • 825 25 štoly pro umístění dopravníků
   • 825 26 štoly pro chodce
   • 825 27 štoly odpadních vod
   • 825 28 štoly a kolektory pro více druhů vedení
   • 825 29 štoly ostatní
  • 825 3 Objekty podzemní halové
   • 825 31 objekty podzemní halové vodních děl (hydrocentrál)
   • 825 32 hangáry, garáže, vozovny, skladiště podzemní halové
   • 825 33 objekty podzemní halové pro zdravotní techniku (objekty čisticích stanic)
   • 825 34 nádrže, vodojemy podzemní halové
   • 825 35 objekty podzemní halové pro CO
   • 825 36 objekty podzemní halové výrobní a správní
   • 825 37 prostory pasážové podzemní halové
   • 825 39 objekty podzemní halové ostatní
  • 825 4 Objekty podzemní plošné
   • 825 41 výrobny podzemní plošné
   • 825 42 skladiště podzemní plošná (hořlavin, zásobníky plynu apod.)
   • 825 43 prostory pasážové podzemní plošné
   • 825 44 vozovny, garáže podzemní plošné
   • 825 45 nádrže, vodojemy podzemní plošné
   • 825 46 objekty správní podzemní plošné
   • 825 47 objekty podzemní plošné pro CO
   • 825 48 záchodky podzemní plošné
   • 825 49 objekty podzemní plošné ostatní
  • 825 5 Šachty (svislé, úklonné)
   • 825 51 šachty těžební
   • 825 52 šachty větrací
   • 825 53 šachty vodní
   • 825 54 šachty dopravní
   • 825 55 šachty čerpací
   • 825 57 šachty vyrovnávací (při vodních dílech)
   • 825 59 šachty ostatní
  • 825 6 Vrty
   • 825 61 vrty větrací
   • 825 62 vrty čerpací (studny vrtané)
   • 825 63 vrty artézské
   • 825 65 vrty injekční
   • 825 69 vrty ostatní
  • 825 7 Studny a jímání vody
   • 825 71 studny bez horizontálních vrtů
   • 825 73 studny s horizontálními vrty
   • 825 75 jímky pramenné a sběrné
   • 825 76 zářezy jímací a trativody jímací
   • 825 78 infiltrace umělá
   • 825 79 studny a jímání vody ostatní
  • 825 8 Tunely, plošné a halové objekty městské podzemní dráhy
   • 825 81 tunely traťové městské podzemní dráhy
   • 825 82 tunely eskalátorové městské podzemní dráhy
   • 825 83 tunely stanic vícelodní
   • 825 84 tunely stanic jednolodní
   • 825 85 tunely pro chodce městské podzemní dráhy
   • 825 86 objekty halové a plošné stanic městské podzemní dráhy
   • 825 87 tunely technologické městské podzemní dráhy
   • 825 89 tunely městské podzemní dráhy ostatní
 • 826 Objekty podzemní důlní
  • 826 1 Vrty
   • 826 11 vrty pro těžbu nafty
   • 826 12 vrty pro těžbu zemního plynu včetně vrtů pro podzemní zásobníky plynů
   • 826 13 vrty odvodňovací
   • 826 14 vrty odplynovací
   • 826 15 vrty vyřizovací a bezpečnostní
   • 826 16 vrty ověřovací
   • 826 17 vrty velkoprůměrové
   • 826 19 vrty ostatní
  • 826 2 Jámy
   • 826 21 jámy – jejich zaústění, je-li samostatným objektem
   • 826 22 jámy – jejich zahloubení, je-li samostatným objektem
   • 826 23 jámy pro těžbu uhlí a lignitu
   • 826 24 jámy pro těžbu ostatních nerostů
   • 826 25 jámy prohlubované s povrchu
   • 826 26 jámy prohlubované s patra
   • 826 27 jámy hloubené a prohlubované s předvrtem
   • 826 29 jámy ostatní
  • 826 3 Šibíky (slepé jámy) a komíny
   • 826 31 šibíky (slepé jámy) v plném profilu
   • 826 32 šibíky (slepé jámy) hloubené a prohlubované s předvrtem
   • 826 33 šibíky (slepé jámy) ostatní
   • 826 34 komíny dovrchní
   • 826 35 komíny úpadní
   • 826 36 komíny vrtané
   • 826 39 komíny ostatní
  • 826 4 Překopy
   • 826 41 překopy horizontální
   • 826 42 překopy dovrchní
   • 826 43 překopy úpadní
   • 826 49 překopy ostatní
  • 826 5 Chodby
   • 826 51 chodby horizontální
   • 826 52 chodby dovrchní (svážné)
   • 826 53 chodby úpadní (úpadnice)
   • 826 54 chodby sledné
   • 826 55 chodby pásové
   • 826 59 chodby ostatní
  • 826 6 Díla prostorová
   • 826 61 stanice čerpací včetně žumpovních překopů a chodeb
   • 826 62 skladiště výbušnin
   • 826 63 skladiště skipů plnicí
   • 826 64 komory pro energetická zařízení
   • 826 65 díla prostorová charakteru důlních dlouhých děl (náraží, remízy, sklady, dílny, strojovny šibíků
   • 826 66 díla prostorová s měnícím se průřezem (náraziště, vidlice, kříže, drtírny apod.)
   • 826 69 díla důlní prostorová ostatní
  • 826 7 Štoly důlní
   • 826 71 štoly důlní – zaústění (pokud je samostatným objektem)
   • 826 72 štoly důlní horizontální
   • 826 73 štoly důlní dovrchní
   • 826 74 štoly důlní úpadní
   • 826 79 štoly důlní ostatní
  • 826 8 Zásobníky důlní
   • 826 81 zásobníky důlní vertikální
   • 826 82 zásobníky důlní úklonné
   • 826 83 zásobníky důlní horizontální
   • 826 84 zásobníky důlní ve strukturách po vytěžených zásobách plynu a nafty
   • 826 89 zásobníky důlní ostatní
  • 826 9 Díla důlní doplňková
   • 826 91 dráhy důlní
   • 826 92 zařízení odvodňovací a stoky
   • 826 93 díla izolační, bezpečnostní a hygienická
   • 826 94 potrubí horizontální a úklonné
   • 826 95 potrubí vertikální (spádové, základkové, protipožární, zaplavovací, klimatizační, vzduchovody, vodov
   • 826 96 osvětlení, slaboproudé zabezpečovací zařízení
   • 826 97 konstrukce ocelové velké (výstroj jam, povaly apod.)
   • 826 98 sanace podzemních historických jader měst a jiných podzemních prostorů
   • 826 99 díla důlní doplňková ostatní nevýlomová
 • 827 Vedení trubní dálková a přípojná
  • 827 1 Vodovody trubní
   • 827 11 řady vodovodní přívodní a zásobovací
   • 827 12 řady násoskové
   • 827 13 sítě vodovodní rozvodné
   • 827 14 sítě prameništní sběrné
   • 827 16 sítě průmyslové vody cirkulační
   • 827 17 vodovody požární
   • 827 19 vodovody trubní ostatní
  • 827 2 Kanalizace trubní
   • 827 21 sítě kanalizační
   • 827 22 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací
   • 827 24 kanalizace průmyslová
   • 827 29 kanalizace trubní ostatní
  • 827 4 Parovody a teplovody trubní
   • 827 41 řady parovodní
   • 827 42 sítě parovodní
   • 827 43 řady teplovodní a horkovodní
   • 827 44 sítě teplovodní a horkovodní
   • 827 45 potrubí chladicích věží přívodní a rozvodná
   • 827 49 parovody a teplovody trubní ostatní
  • 827 5 Plynovody a vzduchovody trubní
   • 827 51 řady plynovodní primární
   • 827 52 sítě plynovodní
   • 827 53 řady plynovodní spojovací
   • 827 54 řady vzduchovodní primární
   • 827 55 sítě vzduchovodní
   • 827 56 řady vzduchovodní spojovací)
   • 827 57 potrubí pro přepravu stlačeným vzduchem
   • 827 59 plynovody a vzduchovody ostatní
  • 827 6 Ropovody a produktovody trubní včetně trubních vedení pro jiné látky
   • 827 61 řady ropovodní
   • 827 62 sítě ropovodní
   • 827 63 potrubí odstruskovací tlaková
   • 827 64 produktovody (líh, benzín, mléko apod.)
   • 827 66 potrubí pro sypké hmoty
   • 827 69 vedení trubní pro jiné látky ostatní
 • 828 Vedení elektrická a dráhy visuté
  • 828 1 Rozvody nadzemní elektrického proudu (včetně kabelových)
   • 828 11 vedení velmi vysokého napětí venkovní
   • 828 12 vedení vysokého napětí venkovní
   • 828 13 vedení nízkého napětí venkovní
   • 828 17 vedení sdělovací
   • 828 18 napáječe rozhlasu po vedení střešníkové
   • 828 19 rozvody elektrického proudu ostatní
  • 828 2 Vedení trolejová celostátních drah (ČSD)
   • 828 21 vedení trolejová stejnosměrná 3 kV na trati
   • 828 22 vedení trolejová stejnosměrná 3 kV ve stanici
   • 828 23 vedení trolejová střídavá 25 kV na trati
   • 828 24 vedení trolejová střídavá 25 kV ve stanici
   • 828 25 připojení měníren
   • 828 26 připojení napájecích stanic
   • 828 27 připojení spínacích stanic
   • 828 28 kolejnice napájecích celostátních drah (ČSD)
   • 828 29 vedení trolejová celostátních drah (ČSD) ostatní
  • 828 3 Vedení trolejová vleček a drah zvláštního určení
   • 828 31 vedení trolejová stejnosměrná na trati
   • 828 32 vedení trolejová stejnosměrná ve stanici
   • 828 33 vedení trolejová střídavá na trati
   • 828 34 vedení trolejová střídavá ve stanici
   • 828 35 vedení trolejová pro lanové dráhy
   • 828 39 vedení trolejová vleček a drah zvláštního určení ostatní
  • 828 4 Vedení trolejová městských drah
   • 828 41 vedení trolejová tramvají
   • 828 42 vedení trolejová trolejbusů
   • 828 48 kolejnice napájecí městských podzemních drah
   • 828 49 vedení trolejová městských drah ostatní
  • 828 5 Dráhy visuté
   • 828 51 dráhy visuté pro dopravu nákladní kyvadlovou
   • 828 52 dráhy visuté pro dopravu nákladní oběžnou
   • 828 53 dráhy visuté pro dopravu osobní kyvadlovou
   • 828 54 dráhy visuté pro dopravu osobní oběžnou
   • 828 59 dráhy visuté ostatní
  • 828 7 Vedení podzemní silnoproudá kabelová
   • 828 71 rozvody kabelové silnoproudé velmi vysokého napětí
   • 828 72 rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí
   • 828 73 rozvody kabelové silnoproudé nízkého napětí
   • 828 74 vedení kabelová pro ochranu, signalizaci a dálkové zařízení
   • 828 75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
   • 828 79 vedení podzemní kabelová silnoproudá ostatní
  • 828 8 Vedení podzemní slaboproudá kabelová
   • 828 81 vedení kabelová sdělovací dálková
   • 828 82 sítě kabelové telefonní místní
   • 828 83 sítě kabelové rozvodné v závodech
   • 828 84 napáječe kabelové rozvodné v závodech
   • 828 85 sítě kabelové veřejných požárních hasičů
   • 828 86 sítě kabelové pro jednotný čas (veřejné hodiny)
   • 828 87 napáječe kabelové pro televizi po vedení
   • 828 89 vedení podzemní slaboproudá kabelová ostatní
 • 831 Hydromeliorace
  • 831 1 Odvodění (včetně regulačních drenáží)
   • 831 11 drenáže odvodňovací (mimo drenáže krtčí a regulační)
   • 831 12 příkopy odvodňovací
   • 831 13 kanály odvodňovací otevřené
   • 831 14 kanály odvodňovací zakryté
   • 828 15 drenáže krtčí
   • 828 16 drenáže regulační
   • 828 19 odvodnění ostatní
  • 831 2 Závlahy
   • 831 21 rozvody závlahové podzemním potrubím
   • 831 22 rozvody závlahové povrchovým potrubím
   • 831 23 rozvody závlahové otevřenými žlaby, příkopy, kanály
   • 831 24 rozvody závlahové zakrytými kanály
   • 831 25 přiváděče závlahové o volné hladině
   • 831 26 přiváděče závlahové tlakové
   • 831 29 závlahy ostatní
  • 831 3 Sanace území
   • 831 31 sanace strží
   • 831 32 sanace sesuvů a svážných území
   • 831 33 sanace lavinových ploch
   • 831 35 sanace ochranné včetně břehových
   • 831 39 sanace území ostatní
 • 832 Hráze a objekty na tocích
  • 832 1 Hráze, jezy a stupně
   • 832 11 hráze přehradní zemní, kamenité a smíšené (sypané)
   • 832 12 hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové
   • 832 13 jezy pohyblivé
   • 832 14 jezy pevné a stupně
   • 832 15 hráze ochranné (inundační)
   • 832 16 hráze rybníků a hospodářských nádrží
   • 832 19 hráze, jezy a stupně ostatní
  • 832 3 Objekty budované převážně v souvislosti se zemními a kamenitými (sypanými) hrázemi
   • 832 31 přelivy boční se skluzy a vývary
   • 832 32 přelivy šachtové s odváděči a vývary
   • 832 33 věže odběrné
   • 832 34 objekty vtokové a výtokové
   • 832 36 chodby injekční, kontrolní, odvodňovací a přístupové
   • 832 37 clony a stěny injekční
   • 832 38 objekty přehrad a ochranných hrází sdružené
   • 832 39 objekty budované převážně v souvislosti se zemními a kamenitými (sypanými) hrázemi ostatní
  • 832 4 Elektrárny vodní (spodní stavba)
   • 832 41 elektrárny říční
   • 832 42 elektrárny kanálové
   • 832 43 elektrárny v tělese hráze a přelévané
   • 832 44 elektrárny vodní volně stojící
   • 832 45 elektrárny vodní pilířové
   • 832 46 elektrárny vodní věžové
   • 832 49 elektrárny vodní (spodní stavba) ostatní
  • 832 5 Objekty plavební
   • 832 51 komory plavební jednoduché
   • 832 52 komory plavební sdružené
   • 832 53 komory plavební šachtové
   • 832 54 zdvihadla lodní a žlaby nakloněné
   • 832 55 komory plavební s úspornými nádržemi
   • 832 56 objekty přístavní (mola, nábřežní zdi apod.)
   • 832 57 objekty plavební pro sportovní plavbu
   • 832 59 objekty plavební ostatní
 • 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
  • 833 1 Nádrže na tocích
   • 833 11 nádrže retenční, vyrovnávací, akumulační
   • 833 12 nádrže hospodářské (např. požární)
   • 833 13 nádrže průmyslové
   • 833 14 nádrže vodárenské (mimo vodojemy)
   • 833 15 rybníky
   • 833 16 koupaliště
   • 833 17 nádrže přečerpávací energetické (horní)
   • 833 19 nádrže na tocích ostatní
  • 833 2 Úpravy vodních toků
   • 833 21 úpravy břehů a koryt
   • 833 24 přeložky vodotečí
   • 833 26 úpravy koryt zastropením nebo zatrubněním
   • 833 27 hrazení a úprava bystřin
   • 833 29 úpravy vodních toků ostatní
  • 833 3 Kanály (mimo pro odvodnění a závlahy)
   • 833 31 kanály přívodní
   • 833 32 kanály odpadní
   • 833 33 kanály obtokové
   • 833 34 kanály splavovací
   • 833 35 kanály plavební a průplavy
   • 833 36 kanály zastropené
   • 833 39 kanály (mimo meliorační) ostatní
 • 838 Práce stavební při budování technologických zařízení
  • 838 1 Vyzdívky hutních a ocelářských pecí
   • 838 11 vyzdívky vysokých pecí
   • 838 12 vyzdívky ohřívačů větru
   • 838 13 vyzdívky siemens-martinských pecí (i tandemových)
   • 838 14 vyzdívky hlubinných pecí
   • 838 15 vyzdívky mísičů železa
   • 838 16 vyzdívky aglomeračních rotačních pecí
   • 838 17 vyzdívky tavících pecí pro barevnou metalurgii
   • 838 18 vyzdívky licích pánví a ohřevů
   • 838 19 vyzdívky ostatních hutních a ocelářských pecí
  • 838 2 Vyzdívky strojírenských pecí
   • 838 21 vyzdívky strojírenských pecí komorových
   • 838 22 vyzdívky strojírenských pecí průběžných
   • 838 23 vyzdívky strojírenských pecí hlubinných, jámových, šachtových, poklopových
   • 838 24 vyzdívky strojírenských pecí karuselových
   • 838 25 vyzdívky tavících pecí kupolových
   • 838 26 vyzdívky strojírenských pecí na povrchovou úpravu
   • 838 27 vyzdívky strojírenských pecí krokových, průběžmých a průtažných kruhového profilu
   • 838 28 vyzdívky strojírenských pecí elektrických
   • 838 29 vyzdívky strojírenských pecí ostatních
  • 838 3 Vyzdívky průmyslových kotlů a spalovacích zařízení
   • 838 31 vyzdívky plamencových a kombinovaných kotlů
   • 838 32 vyzdívky sekcionálních a stromotrubných kotlů
   • 838 33 vyzdívky sálavých kotlů
   • 838 34 vyzdívky topenišť, sušících pecí a kotlů
   • 838 36 vyzdívky kremačních pecí
   • 838 39 vyzdívky ostatních průmyslových kotlů a spalovacích zařízení
  • 838 4 Vyzdívky sklářských pecí
   • 838 41 vyzdívky sklářských pecí pánvových
   • 838 42 vyzdívky sklářských pecí vanových
   • 838 43 vyzdívky sklářských pecí komorových, temperovacích a chladících
   • 838 44 vyzdívky sklářských pecí chladících, pásových průběžných
   • 838 45 vyzdívky sklářských pecí mikroprofilových
   • 838 47 vyzdívky sklářských pecí fritovacích
   • 838 49 vyzdívky sklářských pecí ostatních
  • 838 5 Vyzdívky pecí na výrobu stavebních hmot a keramiky
   • 838 51 vyzdívky keramických pecí komorových
   • 838 52 vyzdívky tunelových pecí s přímým ohněm
   • 838 53 vyzdívky tunelových pecí muflových včetně zažíhacích
   • 838 54 vyzdívky keramických pecí kulatých
   • 838 55 vyzdívky šachtových pecí na výrobu stavebních hmot
   • 838 56 vyzdívky rotačních pecí na výrobu stavebních hmot
   • 838 57 vyzdívky kruhových pecí
   • 838 58 vyzdívky prašných komor 838 59 vyzdívky ostatních pecí na výrobu stavebních hmot a keramiky
  • 838 6 Vyzdívky chemických pecí a zařízení
   • 838 61 vyzdívky etážových prostorových a fluidních pecí
   • 838 62 vyzdívky chemických pecí rotačních
   • 838 63 vyzdívky spalovacích pecí na tekutou síru
   • 838 64 vyzdívky trubkových pecí
   • 838 65 vyzdívky kontaktních reaktorů
   • 838 69 vyzdívky ostatních chemických pecí a zařízení
  • 838 7 Vyzdívky zařízení na výrobu a úpravu plynu
   • 838 71 vyzdívky generátorů
   • 838 72 vyzdívky koksárenských baterií
   • 838 73 vyzdívky krakovacích stanic
   • 838 74 vyzdívky elektrostatických odlučovačů
   • 838 75 vyzdívky mechanických odlučovacčů
   • 838 79 vyzdívky ostatních zařízení na výrobu a úpravu plynu
  • 838 9 Práce stavební při budování technologických zařízení ostatní