Třídníky a číselníky

TSKP

Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)

KSO

Klasifikace stavebních objektů (KSO, dříve JKSO)

CPV

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

CZ-CC

Klasifikace stavebních děl CZ-CC

SKP

Číselník Standardní klasifikace produkce (SKP)

SfB – tvar

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta tvar

SfB – funkce

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta funkce

SfB – materiál

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta materiál

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta materiál

 • e Přírodní kámen kromě drtí
  • e1 Vyvřeliny (tvrdé, většinou leštitelné), např. žula, čedič
  • e2 Leštitelné vápence, mramor, travertin, hadec, onyx
  • e3 Neleštitelné vápence
  • e4 Pískovec, opuka
  • e5 Břidlice
  • e6 Konglomerované kameny
  • e8 Ostatní přírodní kameny
 • f Anorganické materiály s pojivem
  • f1 Vápenopískové hmoty
  • f2 Těžký cementový beton a malty
  • f3 Teraco
  • f4 Pórovité lehké betony a malty
  • f5 Betony a malty s lehkým kamenivem,
  • f6 Materiály na bázi cementu s vláknitým plnivem kromě dřeva
  • f7 Materiály na bázi sádry
  • f8 Ostatní anorganické materiály s pojivem,
  • f9 Malty se syntetickými pojivy
 • g Zeminy sušené a pálené
  • g1 Jílovinové zeminy, nepálené cihlářské zeminy
  • g2 Neglazované pálené zeminy
  • g3 Slinutá pálená zemina, glazovaná pálená zemina
  • g5 Expandovaná zemina
  • g6 Žárovzdorné a teplovzdorné zeminy
  • g7 Kyselinovzdorné zeminy
  • g8 Ostatní sušené a pálené zeminy
 • h Kovy
  • h1 Litina
  • h2 Uhlíková ocel
  • h3 Legovaná ocel vč. nerezavějící
  • h4 Hliník a jeho slitiny
  • h5 Měď a její slitiny
  • h6 Zinek
  • h7 Olovo
  • h8 Ostatní kovy
 • i Dřevo
  • i1 Řezivo obecně
  • i2 Dřevo listnatých stromů
  • i3 Dřevo jehličnatých stromů
  • i4 Vrstvené dřevo (lepené)
  • i5 Dřevěná vlákna, vlna
  • i6 Aglomerované dřevo s organickým pojivem,
  • i7 Aglomerované dřevo s anorganickým pojivem,
  • i8 Ostatní materiály na bázi dřeva
 • j Organické převážně vláknité materiály
  • j1 Rostlinná vlákna, např. pazdeří, bavlna, celulóza
  • j2 Papír a lepenky vč. hadrových
  • j3 Aglomerovaná rostlinná vlákna s pojivem,
  • j4 Syntetická vlákna, např. silon, nylon
  • j5 Kůra, korek
  • j6 Živočišná vlákna, kůže, vlna
  • j8 Ostatní organické vláknité materiály (kromě dřeva)
 • m Anorganické vláknité materiály
  • m1 Skleněná a keramická vlákna a vlna
  • m2 Azbestová vlákna a vlna
  • m3 Strusková a čedičová vlákna a vlna
  • m8 Ostatní anorganické vláknité materiály
 • n Pryže, plasty, živice
  • n1 Živice, smola, dehet, asfalt
  • n2 Linoleum, PVC
  • n3 Laminát a vrstvené plasty
  • n4 Lehčená pryž
  • n5 Přírodní a syntetická nelehčená pryž
  • n6 Plasty plněné a neplněné, např. PP, PVC, PE
  • n7 Lehčené (pěněné) plasty
  • n8 Ostatní pryže a plasty
 • o Sklo a ostatní minerální taveniny
  • o1 Stavební sklo
  • o2 Pěnové sklo
  • o3 Vyztužené sklo, tvrzené sklo
  • o4 Tavený čedič
  • o7 Organické sklo, např. plexisklo, polykarbonát
  • o8 Ostatní minerální taveniny
 • p Materiály plniv (kromě vláken)
  • p1 Přírodní plniva
  • p2 Umělá plniva, těžký umělý granulovaný materiál
  • p3 Lehký umělý granulovaný materiál
  • p4 Popílky, škvára, struska
  • p5 Obalované drtě, např. živicí
  • p8 Ostatní materiály plniv
 • q Materiály pojiv
  • q1 Vápno
  • q2 Cement
  • q3 Sádra
  • q4 Živičná pojiva
  • q5 Organická pojiva (kromě živic)
  • q6 Smíšená organická a anorganická pojiva
  • q7 Smíšená anorganická pojiva
  • q8 Ostatní materiály pojiv
 • v Materiály beztvarých výrobků
  • v1 Fermež, olej
  • v2 Epoxidy vč. směsí
  • v3 Nitrocelulózové směsi
  • v4 Kaučuk, chlórkaučuk
  • v5 Polyuretan
  • v6 Latex, vinylacetát, disperze
  • v7 Alkydy, aminoformaldehydy, polyestery
  • v8 Ostatní beztvaré výrobky, např. akrylát, silikon, polyamid
  • v9 Syntetické materiály
 • x Speciální materiály
 • y Složené materiály

Znaku se používá pro výrobky z více než dvou materiálů, pokud žádný z použitých materiálů se nepovažuje za určující.