Třídníky a číselníky

TSKP

Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)

KSO

Klasifikace stavebních objektů (KSO, dříve JKSO)

CPV

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

CZ-CC

Klasifikace stavebních děl CZ-CC

SKP

Číselník Standardní klasifikace produkce (SKP)

SfB – tvar

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta tvar

SfB – funkce

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta funkce

SfB – materiál

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta materiál

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta tvar

 • E Lité hmoty
 • F Kvádry
  • F.1 Lomový kámen a kamenné kvádry
  • F.2 Cihly, kostky
   • F.21 Cihly plné
   • F.22 Cihly děrované
   • F.23 Bloky cihelné
   • F.24 Příčkovky
   • F.28 Ostatní cihly, např. plotové, komínové, stropní
  • F.3 Tvárnice vč. zatravňovacích
  • F.8 Ostatní kvádry (kromě G)
 • G Prefabrikované prvky konstrukcí
  • G.1 Prefabrikované prvky konstrukcí – bloky (jednoduché „kubické“ prvky)
  • G.2 Prefabrikované prvky konstrukcí – plošné (deskové) prvky
  • G.3 Prefabrikované prvky konstrukcí – podélné (tyčové) prvky
  • G.4 Prefabrikované prvky konstrukcí – tvarované prvky (jinak tvarované než G.1 až G.3)
  • G.5 Prefabrikované prvky konstrukcí – prostorové prvky (složitější tvary)
  • G.8 Ostatní prefabrikované prvky konstrukcí
  • G.9 Soubory prefabrikovaných prvků
 • H Tuhé tyče
 • I Trouby a potrubí pro vedení látek
  • I.1 Trouby a potrubí tlakové záchodové
   • I.11 Trouby a tvarovky tlakové nezáchodové
   • I.13 Potrubní systémy (tlakové)
   • I.17 Trouby a potrubí tlakové – spojky a nástěnky
   • I.19 Příslušenství a doplňky tlakového potrubí
  • I.2 Trouby a potrubí beztlakové
   • I.21 Trouby a tvarovky beztlakové
   • I.23 Potrubní systémy (beztlakové)
   • I.29 Příslušenství a doplňky beztlakového potrubí, např. spojky a upevňovací prvky
  • I.3 Trouby drenážní
  • I.8 Ostatní trouby a potrubí
  • I.9 Společná příslušenství pro trouby a potrubí
 • J Dráty, sítě, kabely
  • J.1 Dráty kromě výztuže do betonu
  • J.2 Lana, kabely, řetězy, šňůry
  • J.3 Sítě, pletiva, mříže (tahokov)
  • J.4 Výztuž
   • J.41 Výztuž – dráty
   • J.42 Výztuž – tyče
   • J.43 Výztuž – pramence, předpínací kabely
   • J.44 Výztuž – svařované sítě a armokoše
   • J.48 Ostatní výztuž
   • J.49 Příslušenství pro výztuž, např. distanční podložky, kotvy, kanálky pro předpjatou výztuž (hadice)
  • J.8 Ostatní dráty, sítě, kabely
 • K Výrobky pro tepelnou a zvukovou izolaci
  • K.1 Desky a bloky
  • K.2 Rohože, matrace, pásy
  • K.3 Volná vlna a sypké materiály
  • K.4 Segmenty, skruže
  • K.5 Speciálně tvarované izolace
  • K.8 Ostatní výrobky pro tepelnou a zvukovou izolaci
 • L Výrobky pro izolaci proti vodě a vlhkosti
  • L.1 Fólie a pásy
   • L.11 Fólie a pásy – s vložkou z lepenky
   • L.12 Fólie a pásy – s vložkou z tkané textilie
   • L.13 Fólie a pásy – s vložkou z netkané textilie
   • L.14 Fólie a pásy – s vložkou z pryže nebo plastu
   • L.15 Fólie a pásy – s vložkou kovovou
   • L.16 Fólie a pásy – izolace proti radonu
   • L.17 Fólie a pásy – odolné proti chemikáliím a prorůstání kořenů
   • L.18 Ostatní fólie a pásy (bez vložky apod.)
   • L.19 Fólie a pásy s kombinovanými vložkami
  • L.2 Nátěrové, nástřikové a stěrkové vodoizolační hmoty vč. penetračních nátěrů pod tyto hmoty
   • L.21 Vrchní i podkladové vodoizolační hmoty vč. asfaltů
   • L.22 Vodoizolační hmoty s další funkcí, asfaltové nátěry na kovové konstrukce, asfaltodehtové silniční emulze
   • L.23 Hydroizolační hmoty odolné chemikáliím a radonu
   • L.24 Lokální těsnění proti prosakující vodě
  • L.3 Šindele asfaltové
  • L.4 Výrobky pro izolaci proti vodě a vlhkosti – profily hydroizolační
  • L.5 Izolace potrubí
  • L.7 Vysoušení zdiva
 • P Malty a vyrovnávací hmoty
  • P.1 Malty spojovací a podstřik
  • P.2 Malty vyrovnávací
   • P.21 Malty štukové
  • P.3 Malty šlechtěné pro povrchovou úpravu
  • P.4 Malty odolné chemikáliím a vodě
  • P.5 Malty odolné žáru
  • P.6 Sanační malty
  • P.7 Kotvicí malty
  • P.8 Tepelněizolační malty
  • P.9 Stěrky antistatické
 • R Desky
 • T Ohebné plošné materiály
  • T.1 Fólie
  • T.2 Textilie
  • T.3 Armovací tkaniny a geotextilie
  • T.4 Fólie perforované a difuzní
  • T.5 Materiály tenkovrstvé antistatické
  • T.8 Ostatní fólie (bezpečnostní do skla, protisluneční, obalové, rohože rákosové)
 • V Tenké povlaky, impregnace a pigmenty
  • V.1 Nátěry transparentní s funkcí ochrannou i estetickou
   • V.11 Nátěry transparentní s funkcí ochrannou i estetickou na dřevo
   • V.12 Nátěry transparentní s funkcí ochrannou i estetickou na kovy
   • V.13 Nátěry transparentní s funkcí ochrannou i estetickou na dřevo a kovy
   • V.18 Nátěry transparentní s funkcí ochrannou i estetickou na ostatní materiály
  • V.2 Nátěry krycí s funkcí ochrannou i estetickou
   • V.21 Nátěry krycí s funkcí ochrannou i estetickou na dřevo
   • V.22 Nátěry krycí s funkcí ochrannou i estetickou na kovy
   • V.23 Nátěry krycí s funkcí ochrannou i estetickou na dřevo a kovy
   • V.24 Nátěry krycí s funkcí ochrannou i estetickou na dřevo, kovy, plasty
   • V.25 Nátěry krycí s funkcí ochrannou i estetickou – tepelněizolační
   • V.26 Nátěry krycí s funkcí ochrannou i estetickou – elastické
   • V.27 Nátěry krycí s funkcí ochrannou i estetickou – tekuté tapety
   • V.28 Nátěry krycí s funkcí ochrannou i estetickou na ostatní materiály
   • V.29 Nátěry krycí s funkcí ochrannou i estetickou na vlhký podklad
  • V.3 Nátěrové hmoty podkladové
   • V.31 Nátěrové hmoty podkladové na dřevo
   • V.32 Nátěrové hmoty podkladové na kovy
   • V.33 Nátěrové hmoty podkladové na dřevo a kovy
   • V.34 Nátěrové hmoty podkladové na dřevo, kov a plasty
   • V.37 Nátěrové hmoty podkladové pro překrytí skvrn
   • V.38 Nátěrové hmoty podkladové na ostatní materiály
  • V.4 Pigmenty, tónovací pasty
  • V.5 Plniče pórů, brusné tmely
  • V.6 Přísady do nátěrů
   • V.61 Přísady do nátěrů – ředidla
   • V.62 Přísady do nátěrů – tvrdidla, katalyzátory, tužidla
   • V.68 Ostatní přísady do nátěrů
  • V.7 Impregnace, konzervace a penetrace
   • V.71 Prostředky pro impregnaci a penetraci
   • V.72 Nátěry hydrofobizační
   • V.73 Prostředky proti plísním a mikroorganizmům
   • V.74 Prostředky proti ohni
   • V.75 Prostředky proti radonu
   • V.76 Prostředky na ochranu kamene
   • V.77 Nátěry proti nápisům
   • V.78 Prostředky chemicky odolné
   • V.79 Přípravky antikorozní
  • V.8 Ostatní tenké povlaky a čisticí prostředky
   • V.81 Odrezovače
   • V.82 Odstraňovače starých nátěrů, nápisů a tapet
   • V.83 Čističe a odmašťovače
   • V.84 Vosky
   • V.85 Ochranný a neutralizační na čerstvý beton, PUR, omítky apod.
   • V.86 Detoxikační a sorbční látky
   • V.87 Mazadla
   • V.88 Ostatní tenké povlaky
 • W Rostliny
 • X Průmyslové výrobky pro kompletace a vybavení
  • X.1 Stroje a zdroje tepla pro vytápění
  • X.2 Armatury
  • X.3 Přístroje a zařízení
  • X.4 Zařizovací předměty
  • X.5 Nábytek a vybavení prostorů
  • X.6 Výplně otvorů
  • X.7 Spojovací, připevňovací, těsnicí a lemovací prvky
   • X.71 Kotvy, ložiska, úložné prvky
   • X.72 Hřebíky
   • X.73 Šrouby, čepy, hmoždinky
   • X.74 Háky, skoby (spony, závěsy, objímky)
   • X.75 Osazovací profily, vodicí profily (zárubně)
   • X.76 Lemovací prvky (prahy, rohy, lišty)
   • X.77 Těsnění, kryty dilatačních spár
   • X.78 Ostatní spojovací, připevňovací, těsnicí a lemovací prvky (spojky a pásy na kabely)
  • X.8 Ostatní průmyslové výrobky pro kompletaci a vybavení
  • X.9 Soustavy průmyslových výrobků pro kompletaci a vybavení
 • Y Plniva, pojiva, stavební chemie
  • Y.1 Sypká plniva
  • Y.2 Pojiva
  • Y.3 Lepidla a lepicí tmely
   • Y.39 Lepidla a lepicí tmely – elektricky vodivé
  • Y.4 Spárovací hmoty
   • Y.41 Spárovací hmoty – spárovací
   • Y.42 Spárovací hmoty zálivkové a výplňové
   • Y.43 Spárovací hmoty trvale pružné
   • Y.44 Spárovací hmoty pružné víceúčelové
   • Y.45 Spárovací hmoty sklenářské
   • Y.46 Spárovací hmoty speciální
  • Y.5 Přísady a příměsi do betonu a malt
   • Y.51 Přísady a příměsi do sanačních malt a betonů
   • Y.52 Přísady a příměsi do betonu a malt plastifikační a zpomalující tuhnutí
   • Y.53 Přísady a příměsi do betonu a malt pro zvýšení vodotěsnosti, vodoodpudivosti a chemické odolnosti
   • Y.54 Přísady a příměsi do betonu a malt pro zvýšení pevnosti
   • Y.55 Přísady a příměsi do betonu a malt pro urychlení tuhnutí a zvýšení odolnosti proti mrazu
   • Y.56 Přísady a příměsi do betonu a malt zvyšující lepivost
   • Y.57 Přísady a příměsi do betonu a malt provzdušňovací
   • Y.58 Přísady a příměsi do betonu a malt ostatní
   • Y.59 Přísady a příměsi do betonu a malt – náhrady pojiv
  • Y.6 Injektážní a sanační hmoty
  • Y.8 Ostatní tekuté, sypké a stěrkové hmoty