Třídníky a číselníky

TSKP

Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)

KSO

Klasifikace stavebních objektů (KSO, dříve JKSO)

CPV

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

CZ-CC

Klasifikace stavebních děl CZ-CC

SKP

Číselník Standardní klasifikace produkce (SKP)

SfB – tvar

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta tvar

SfB – funkce

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta funkce

SfB – materiál

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta materiál

Číselník Standardní klasifikace produkce (SKP) – výběr pro stavební práce a související činnosti

Poznámka:
oddíl 45 Stavební práce a 70 Služby v oblasti nemovitostí jsou v plném znění
oddíl 74 – jedná se o výběr činností, které mohou do určité míry souviset se stavebními aktivitami

Zdroj: Český statistický úřad