Jak ocenit stavební zábor?

V rámci přípravných prací, které předcházejí vlastnímu započetí stavby, je mnohdy nutný dočasný či trvalý zábor plochy pro umístění stavebních materiálů nebo zařízení. Jak jej ocenit?

Do katalogu 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) byl do kapitoly Zařízení staveniště zařazen titul 0313 Zábory, který doplňuje nabídku titulů souvisejících s přípravnými pracemi na staveništi.

Předchozí:

Další: