Jak ocenit mlatovou cestu?

Otázky a odpovědi

Jak ocenit opravu betonové podlahy?

Majitelé nemovitostí se často potýkají s praskáním a drolením zejména starých betonových podlah. Nutnost jejich opravy se stává nejpalčivější v momentě, kdy je potřeba na stávající betonovou podlahu položit dlažbu či podlahovou krytinu.

Jak ocenit horizontální vrtání?

Následující dotaz se týká katalogu 800-1 Zemní práce, konkrétně jeho části A04 Protlačování. Proč soubory cen 1417213 Řízené horizontální vrtání s vtažením potrubí a 1427200 Neřízený zemní protlak jsou v programu KROS 4 uvedeny černým popisem (tj. jako kompletní položky), když v jejich kalkulaci není započteno potrubí?