Měsíční indexy cen stavebních materiálů a potvrzení změn Protokolem ÚRS

Společnost ÚRS CZ nově zveřejnila na svém webu podrobné sledování cen stavebních materiálů v podobě měsíčních indexů. Toto unikátní vyčíslení pohybu cen materiálů přináší přesné informace pro všechny účastníky stavebního procesu, protože vychází z konkrétních podkladů prodejních cen stavebních materiálů. Ceny jsou analyzovány průběžně a vydávány v měsíčním intervalu. Na níže uvedených stránkách jsou publikovány indexy pohybů cen za jednotlivé měsíce od začátku letošního roku.

Měsíční turbulence v cenách stavebních materiálů v posledních dvou letech vyvolaly silnou potřebu účastníků výstavby tyto změny pružně řešit v rámci připravovaných i probíhajících zakázek. Na základě zvýšené poptávky po odborném vyčíslení společnost ÚRS CZ nově zavedla i službu výpočtu souhrnných indexů změn cen stavebních materiálů a vystavení oficiálního Protokolu ÚRS s potvrzením těchto změn za požadované období (prioritně v časovém rozmezí od ledna 2021 až po současnost, tzn. v období s velmi výraznými pohyby cen). Služba výpočtu indexů s vyhotovením oficiálního protokolu je zpoplatněna podle rozsahu požadavku, a to 200 Kč za souhrnný index a 500 Kč v případě, že požadujete i výpis dílčích indexů. Ceny jsou za materiálovou skupinu a jsou bez DPH. Protokol všech 18 skupin je zvýhodněný slevou 50 %.

Více informací: indexy pohybů cen stavebních materiálů + služba vydání protokolu ÚRS CZ.

Předchozí:

Další: