Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 01/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc leden roku 2022.

Růst cen se na přelomu roku nezastavil a pokračuje dále i v prvním měsíci roku 2022. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykázalo nárůst ceny 70 skupin, z nichž 24 zdražilo o více než +5 %. Větší nárůst cen jsme v lednu zaznamenali u skupin materiálů, které v průběhu roku 2021 nerostly výraznějším tempem, jako např. sádry (+23,1%) či tvarovky mosazné (+19,5%). Naopak u skupin materiálů, které v roce 2021 rostly rekordním tempem, došlo k menšímu nárůstu ceny. Jedná se o zdicí materiály keramické (+5,2%) a betonářské tyče (+0,4%). U kari sítí můžeme pozorovat mírný pokles ceny (-6,0%).

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 2. 2022

Předchozí:

Další: