Nový zápis materiálů ve specifikaci

Text doplněn 8. 2. 2022.

V Cenové soustavě ÚRS jsou zařazeny položky reprezentující jak konstrukce kompletní, které obsahují náklady na práci i veškerý materiál, tak konstrukce montážní, které obsahují zejména náklady na práci a pomocný montážní materiál. Náklady na hlavní montované materiály nejsou v montážních položkách obsaženy, do rozpočtu se doplňují a oceňují samostatně, označujeme je jako materiály ve specifikaci.

Pro cenovou úroveň 2022/I jsme pro vás připravili zcela nový způsob zadávání materiálů ve specifikaci. V rámci nového způsobu zápisu specifikací program KROS 4 zobrazí seznam materiálových skupin (seznam montovaných materiálů), které je potřeba k montážní položce doplnit. Ke každé této skupině nabídne sadu doporučených materiálů.

Dále jsme zapracovali kontrolu měrných jednotek pro doporučený koeficent spotřeby. Pokud má vybraný materiál jinou měrnou jednotku, než je zobrazena u materiálové skupiny, potom je nastaven nulový koeficient množství a program vás upozorní červeným vykřičníkem, že je potřeba hodnotu koeficientu stanovit.

Při zadávání materiálů není nutné vybírat pouze z doporučených materiálů, ale je možné vložit i materiál z jiné databáze, či zadat materiál vlastní.

K materiálovým skupinám je nutné podotknout, že v Cenové soustavě ÚRS existují jak montážní konstrukce, ke kterým je nutné zadat materiál z každé materiálové skupiny (jednonásobná nebo vícenásobné specifikace), tak konstrukce, k nimž lze zadat materiály jen z některých skupin (variantní specifikace). Lze se setkat také s jejich kombinací. Příkladem kombinované variantní a vícenásobné specifikace může být montáž spínače, kde je možné zvolit varianty – spínač komplet, přístroj spínače s krytkou + rámeček, nebo vše zcela samostatně, tzn. přístroj spínače + krytka + rámeček. Upřesňující informace jsou zpravidla uvedeny příslušných Podmínkách použití dané položky.

Nový způsob zápisu materiálů ve specifikaci umožnuje vybrat více materiálů najednou a zapsat všechny hromadně na jeden klik do rozpočtu. Výhodou je vzájemného provázání těchto materiálů a příslušné montážní položky v rozpočtu. Práce s montážemi a specifikačními materiály je tak mnohem přehlednější a jednodušší, přičemž zároveň získáte jistotu, že jste na žádný materiál pro ocenění nezapomněli.

V současné době pro vás máme kompletně zpracované sady doporučených materiálů u montážních konstrukcí z níže uvedených katalogů Cenové soustavy ÚRS. Na dalších katalozích pracujeme a data průběžně publikujeme. Výčet doporučených materiálů se vám tak může zobrazit i u montážních konstrukcí z neuvedených katalogů.

001 – Zemní práce
002 – Zvláštní zakládání objektů
005 – Sanace
011 – Budovy a haly – zděné a monolitické
012 – Budovy a haly – montované
014 – Budovy a haly – opravy a údržba
015 – Objekty pozemní zvláštní
211 – Mosty
221 – Komunikace pozemní a letiště
242 – Dráhy kolejové městské
252 – Objekty podzemní – štoly
254 – Objekty podzemní – tunely
311 – Hydromeliorace zemědělské
312 – Hydromeliorace lesnickotechnické
711 – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 – Povlakové krytiny
713 – Izolace tepelné
714 – Akustická a protiotřesová opatření
715 – Izolace proti chemickým vlivům

721 – Zdravotně technické instalace budov
731 – Ústřední vytápění
761 – Konstrukce prosvětlovací
762 – Konstrukce tesařské
763 – Konstrukce suché výstavby
766 – Konstrukce truhlářské
767 – Konstrukce zámečnické
771 – Podlahy z dlaždic
772 – Podlahy z kamene
773 – Podlahy teracové
775 – Podlahy skládané
781 – Obklady keramické
783 – Nátěry
784 – Malby a tapety
786 – Stínění a čalounické úpravy
787 – Zasklívání
795 – Lokální vytápění
946 – Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích

Předchozí:

Další: