Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 01/2023

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc leden roku 2023.

V prvním měsíci nového roku došlo k mírnému zdražení téměř poloviny sledovaných druhů materiálů.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 59 (v prosinci 46), z nichž pět vzrostlo o více než 5 %. Jednalo se zejména o materiály obsahující cement a kamenivo zdražující v posledních dvou měsících, tedy o beton čerstvý (+17,8 %), desky cementovláknité (+8,8 %), cement (+7,5 %) a ztracené bednění (+6,3 %) a obrubníky, palisády a svahové tvárnice (+5,7 %).
Naproti tomu pokles ceny byl zaznamenán u 26 druhů materiálů (v prosinci 19), přičemž u jednoho klesla cena o více než 5 %, a to u polystyrenu pěnového EPS (-5,4 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2022 a 2023. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 6. 2. 2023

Předchozí:

Další: