Co je technologická manipulace?

K pochopení pojmu technologická manipulace je třeba si nejprve vysvětlit, co je to prostor technologické manipulace. Jedná se o výškově a vodorovně vymezený prostor, ve kterém dochází k realizaci práce, při níž pracovníci manipulují s užívanými materiály a výrobky v rámci jejich spotřeby a zabudovávání do konstrukce.

Tato technologická manipulace s materiálem náleží sice obecně do vnitrostaveništní dopravy, ale má zvláštní režim. Je přímo součástí směrných cen, a proto se samostatně neoceňuje.

Vymezení prostoru technologické manipulace (výškově a vodorovně) určují Podmínky použití položek u jednotlivých katalogů.

TIP!

Uživatelé SW KROS 4 mají nově možnost přímo pro zvolenou položku zobrazit konkrétní informace o vymezení prostoru technologické manipulace.

Jak na to? U položky po kliknutí na ikonu vpravo ve sloupci Popis, nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+F5 přejdete na Podmínky online k dané položce.

V informačním boxu je vedle tlačítka Způsob měření nově umístěno tlačítko Technologická manipulace, které umožňuje zobrazit podrobnosti k vymezení prostoru technologické manipulace týkající se zvolené položky.

Předchozí:

Další: