Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 02/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc únor roku 2022.

Po čtyřech měsících, ve kterých maximální růst sledovaných skupin překračoval i 20% hranici, lze hodnotit zjištěné údaje za měsíc únor jako cenově mírně optimistické. Bohužel vojenský konflikt odehrávající se na Ukrajině se v době psaní tohoto článku nepříznivě promítá do cen energií a pohonných hmot a nelze tak vyloučit promítnutí těchto zvýšených nákladů i do cen prakticky všech materiálů. Současně se konflikt může stát akcelerátorem cen výrobků z oceli, jelikož převážná část u nás zpracovávané železné rudy se dováží právě z Ukrajiny.

Od tohoto měsíce jsme mezi izolace nově zařadili skupinu desky fenolické. Do nadřazené skupiny vzduchotechnika a klimatizace byly doplněny skupiny materiálů mřížky větrací, rozvody hliník, rozvody plast a rozvody pozink. Aktuálně tedy sledujeme vývoj cen u 123 skupin materiálů.

Ze všech sledovaných skupin materiálů vykázalo v měsíci únoru cenový nárůst jen 28 skupin (v lednu 70), a z nich pouhých 10 (v lednu 28) vykázalo růst o více než +5 %. Taktéž nejvýraznější cenové posuny, které jsme za únor zaznamenali u skupin betonářské tyče (+10,4 %) a baterie vodovodní (+10,3 %), jsou podstatně nižší než v minulém měsíci (až +23,1%). V cenovém růstu neustále pokračují zdicí materiály keramické, které výrazně rostly i v průběhu roku 2021 a aktuálně si připsaly dalších +7,9 %. Oproti tomu cena desek dřevoštěpkových (OSB), jež zaznamenala v prvním pololetí 2021 výrazný vzestup a poté i cenový propad, aktuálně opět mírně klesá (-6,8 %).

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 3. 2022

Předchozí:

Další: