Jak ocenit horizontální vrtání?

Následující dotaz se týká katalogu 800-1 Zemní práce, konkrétně jeho části A04 Protlačování. Proč soubory cen 1417213 Řízené horizontální vrtání s vtažením potrubí a 1427200 Neřízený zemní protlak jsou v programu KROS 4 uvedeny černým popisem (tj. jako kompletní položky), když v jejich kalkulaci není započteno potrubí?

Oba soubory cen obsahují kompletní položky. Je to tak správně, neboť k těmto položkám již není potřeba žádná specifikace. Vlastní montáž potrubí se totiž ocení soubory cen, na které odkazuje poznámka 2c):

V cenách nejsou započteny náklady na potrubí, tyto náklady se oceňují pro vodárenství položkami souborů cen katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace; pro plynárenství položkami souborů cen katalogu 23-M Montáže potrubí.

Pokud navíc zůstává chránička, ocení se položkami souboru cen 89813 Relining potrubí z katalogu 827-1.

Předchozí:

Další: