Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 02/2023

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc únor roku 2023.

Ve druhém měsíci letošního roku zůstaly ceny stabilní u třetiny sledovaných skupin a u dvou třetin došlo až na jednu výjimku jen k mírným pohybům cen v rozmezí ±5 %.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 42 (v lednu 56), z nichž žádný nevzrostl o více než 5 %.
Naproti tomu pokles ceny byl zaznamenán u 37 druhů materiálů (v lednu 26), přičemž u jednoho klesla cena o více než 5 %, a to u polystyrenu pěnového EPS (-5,6 %). Tento druh materiálu klesá obdobným tempem již druhým měsícem a cenově se tak dostává na cenovou hladinu z května 2021.

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2022 a 2023. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 7. 3. 2023

Předchozí:

Další: