Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 05/2023

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc květen roku 2023.

Již druhý měsíc vykazuje větší počet sledovaných druhů materiálů postupný cenový pokles, který v některých případech překračuje 5 %. Cenový nárůst jsme zaznamenali jen u malého počtu druhů materiálů.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 17 (v dubnu 20), přičemž se jednalo jen o drobné korekce do +2,6 %. K poklesu ceny došlo u 61 sledovaných skupin materiálů (v březnu 39). Výrazněji klesala cena produktů z oceli, konkrétně betonářské tyče (-7,5 %), kari sítě (-5,6 %), a ocel profilová (-4,4 %) a některé další druhy, jako jsou tvarovky mosazné (-7,4 %), potrubí a tvarovky plastové PE (-5,5 %), kabely a vodiče hliníkové (-5,1 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2022 a 2023. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 6. 6. 2023

Předchozí:

Další: