Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 04/2023

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc duben roku 2023.

V měsíci dubnu pozorujeme u většího počtu sledovaných skupin postupný cenový pokles, který v některých případech překračuje 5 %. Oproti tomu cenový nárůst maximálně do 5 % zaznamenáváme v menším počtu skupin.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 20 (v březnu 34). Jediný případ, kdy se hodnota cenového navýšení blížila 5 %, představovala skupina desky cementotřískové (+4,2 %). K poklesu ceny došlo u 39 sledovaných skupin materiálů (v březnu 26). Dle zpracovaných dat výrazně klesla cena skupiny kabely a vodiče měděné (-8,3 %) a kabely a vodiče hliníkové (-6,6 %). V dubnu také pokračoval pokles cen produktů z oceli, konkrétně kari sítě (-5,8 %), ocel profilová (-3,5 %) a betonářské tyče (-2,5 %). Klesající trend sledujeme rovněž u materiálů na bázi cementu, jako například ztracené bednění (-5,0 %) a dlažby betonové venkovní (-2,4 %). Poslední výrazný pokles se týká souboru Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky, konkrétně skupině desky polykarbonátové (-7,7 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2022 a 2023. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 5. 5. 2023

Předchozí:

Další: