Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 05/2024

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc květen roku 2024.

Májové týdny přinesly stabilní ceny většiny stavebních materiálů. Celkem 84 sledovaných skupin nevykázalo žádnou nebo minimální změnu ceny. Ze zbylých 31 skupin jich 17 cenově rostlo a 14 mělo klesající tendenci. Opět zaznamenáváme vyšší nárůst ceny u skupiny kabely a vodiče měděné (+5,1 %). Na rostoucí cenu mědi pak v menší míře začínají reagovat také skupiny jako klempířské prvky měděné (+2,8 %) a potrubí a tvarovky měděné (+3,0 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 jsou rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2023 a 2024. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 6. 2024

Předchozí:

Další: