Jak ocenit bourání betonu?

Na stavbě se v bourané betonové konstrukci nachází pouze několik kotvicích trnů, jinak je celá konstrukce z prostého betonu.

Investor a zhotovitel se nemohou shodnout na tom, zda pro ocenění použít položky pro prostý beton, nebo železobeton, které se nachází v části B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí. V této souvislosti řeší, od jakého stupně vyztužení se bouraná konstrukce považuje za železobeton.

Beton železový (železobeton) je stejně jako beton prostý definován v názvosloví Podmínek použití položek katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. Výztuž zlepšuje pevnostní parametry betonu.

Kotvicí trny použité v našem případě slouží k uchycení konstrukce (mají funkci kotvy). Z toho důvodu lze považovat zmíněný beton za prostý.

Pouze v případě, že rozměry kotvy jsou natolik velké, že výrazně komplikují bourání betonu, se lze dohodnout na R-položce, nikoliv však na použití položky pro bourání železobetonu.

Předchozí:

Další: