Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 06/2023

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc červen roku 2023.

V prvním letním měsíci zaznamenáváme v cenách stavebních materiálů pouze drobné změny s nepatrně klesajícím trendem.

Z celkového počtu 124 sledovaných druhů materiálů 15 zaznamenalo v červnu cenový nárůst, což představuje mírný pokles oproti předchozímu měsíci (17 v květnu). Největší nárůst se týkal skupiny kabely datové, koaxiální a sdělovací (+5,1 %). K poklesu ceny došlo u 32 sledovaných skupin materiálů (v květnu 61). Žádný z těchto pohybů nepřekročil hranici 5 %. Skupina ztracené bednění (-4,9 %) byla nejblíže k této hranici a již třetí měsíc zaznamenává významný pokles.

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2022 a 2023. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 12. 7. 2023

Předchozí:

Další: