Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 09/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc září roku 2022.

Podobně jako v předchozím měsíci byly také v září zaznamenány ve sledovaných skupinách pouze drobné cenové změny.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 42 (v srpnu 46) z nichž žádný nevzrostl o více než 5 %.
Pokles ceny byl naopak zaznamenán u 42 druhů materiálů (v srpnu 28), přičemž u 4 z nich klesla cena o více než 5 %. Jednalo se o polystyren pěnový EPS (-10,9 %), polystyren extrudovaný XPS (-7,6 %), profily ocelové pro suchou výstavbu (-6,8 %) a ploty drátěné (-5,4 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 10. 2022

Předchozí:

Další: