Jak ocenit opravu betonové podlahy?

Majitelé nemovitostí se často potýkají s praskáním a drolením zejména starých betonových podlah. Nutnost jejich opravy se stává nejpalčivější v momentě, kdy je potřeba na stávající betonovou podlahu položit dlažbu či podlahovou krytinu (PVC apod.). K tomu je ovšem potřeba rovný a soudržný podklad.

Specifický problém představují trhliny v betonové desce, které mají tendenci se postupem času zvětšovat.

Realizační firmy, které se těmito typy oprav zabývají, trhlinu prořežou bruskou a kolmo na ni vybrousí drážky. Následně se trhliny zalijí pryskyřicí a do příčných řezů se vloží vlnové drátky (sponky). Nakonec se pryskyřice posype jemným křemičitým pískem.

Jak tedy uvedenou práci ocenit?

V databázi Cenové soustavy ÚRS existuje soubor cen 6326831 Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami. Nachází se v katalogu 801-4 Budovy a haly – opravy a údržba, v části C01 Úpravy a údržba stavebních objektů. K dispozici jsou tři položky, z nichž lze vybírat podle vzdálenosti jednotlivých sponek. V ceně jsou kromě práce podlaháře zahrnuty také následující materiály: sponka k sešívání trhlin a spár v betonovém podkladu, dvousložková pryskyřice PES pro sešívání trhlin v potěrech a křemičitý písek frakce od 0,3 do 0,8 mm.

Pro ocenění vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou lze použít například položky souboru cen 7711.10 Příprava podkladu před provedením dlažby z katalogu 800-771 Podlahy z dlaždic.

Předchozí:

Další: