Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 10/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za další měsíc.

V měsíci říjnu data ukazují na stabilizaci cen většiny stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovalo jen 10 skupin cenový nárůst o více jak +5 %. Patří mezi ně například již pět měsíců průběžně zdražující skupina zdicí materiály keramické. Největší růst cen, a to o +27 %, jsme zaznamenali u skupiny zařizovací předměty smaltované. Je to pravděpodobně opožděný důsledek růstu cen oceli v první polovině letošního roku. Oproti tomu největší pokles cen jsme zjistili u skupiny desky dřevoštěpkové (osb), a to o -14,6 %, což je už druhý měsíc po sobě více než 10% pokles.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021, a čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 11. 2021

Předchozí:

Další: