Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí?

V rozpočtářské a přípravářské praxi se často vyskytují případy, kdy je potřeba stanovit, kolik materiálu se spotřebuje k provedení izolace ploch různých tvarů a rozměrů.

Jako konkrétní příklad může sloužit situace, kdy máme izolovat čtyřhranné potrubí o stranách 1,1 m a 0,7 m, přičemž jeho délka činí 100 m. Izolace bude provedena ze dvou vrstev rohoží, z nichž každá má tloušťku 100 mm.

Jak se určí množství izolované plochy a množství tepelné izolace?

Množství izolované plochy se stanoví podle článku 3511. Způsob měření (oddíl Vnější nesnímatelná izolace) části A03 Izolace tepelné těles – montáž z katalogu 800-713 Izolace tepelné. Podle zmíněného článku se plocha izolace určí v m2 z rozměrů povrchu tělesa zvětšeného o tloušťku izolační soustavy.

Izolovaná plocha se vypočítá následovně:

(1,3 x 2) + (0,9 x 2) x 100 =  440 m2

Množství tepelné izolace se určí takto:

Podle Přílohy č. 2 v katalogu 800-713 Izolace tepelné zjistíme, že směrné ztratné je stanoveno ve výši 5 %.

440 (m2) x 1,05 (promítnutí ztratného) x 2 (počet vrstev) = 924 m2

Předchozí:

Další: