Může soupis prací zahrnovat pronájem stroje?

soupis prací