Co dělat, pokud v databázi nenaleznete položku?

Jestliže se v databázi popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS potřebná položka nenachází, je možné postupovat následovně:

  • Pokud se v databázi nachází položka oceňující podobnou stavební práci, pak vytvoříme tzv. R-položku (podobná položka se upraví, tj. změní se vždy její popis a vždy její kódové označení, případně její kalkulace, případně i její měrná jednotka). Cena může vyjít nižší, stejná nebo vyšší.
  • Pokud se v databázi nenachází ani položka oceňující alespoň podobnou práci, pak je třeba vytvořit individuální cenu. Při její kalkulaci se použije kalkulační vzorec, který je uveden v čl. 22 Úvodní části libovolného katalogu ÚRS (práce HSV nebo PSV). Bližší informace ohledně kalkulací individuálních cen naleznete v modulu Asistent rozpočtáře, který je k dispozici uživatelům rozpočtovacího SW KROS 4.

Problematikou se podrobněji zabývá rovněž jednodenní kurz nazvaný K1 – Co dělat, když v databázi nenaleznu položku. Bližší informace lze nalézt v nabídce kurzů na stránkách www.urs.cz

Předchozí:

Další: