Jak do rozpočtu zahrnout náklady na provizorní komunikaci?

Na řadě staveb vyvstává potřeba zpevnění stávajícího terénu, aby byla možná přeprava různých materiálů pro stavbu i pohyb stavebních strojů. Jako jedna z možností, jak takovou situaci řešit, se nabízí vybudování vnitrostaveništní provizorní komunikace.

Tyto náklady lze oceňovat v rámci vedlejších rozpočtových nákladů jako titul Vybavení staveniště. V katalogu 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady existuje také položka 032403000 Vybavení staveniště – provizorní komunikace.

Měrnou jednotkou položky bývá zpravidla m2, ale je možno ji volit při různých způsobech provedení individuálně. Cena se zkalkuluje pomocí kalkulačního vzorce (čl. 22 Úvodní části katalogů). U provizorní komunikace ze silničních panelů lze také k ocenění tohoto vedlejšího rozpočtového nákladu využít položky 985121111 Zřízení hráně ze silničních dílců (nebo z ní vytvořené R-položky).

Předchozí:

Další: