Jak ocenit instalaci sprchového koutu?

Jednou z nejčastějších stavebních prací v novostavbách a při rekonstrukcích je zařizování koupelen a toalet. Koupelny zvláště v bytových domech se často potýkají se nedostatkem místa a při jejich realizaci vyvstává požadavek co nejefektivnějšího využití omezené prostorové kapacity.

Co nabízí Cenová soustava ÚRS pro ocenění tohoto typu konstrukcí?

Uživatelům je k dispozici katalog 800-721 Zdravotně technické instalace budov. Jeho část A05 Zařizovací předměty pokrývá mimo jiné široké spektrum vybavení koupelen a WC.

Co se týká samotných sprchových koutů,  naleznete zde soubory cen určené pro různé typy sprchových vaniček a zástěn.

Vaničky jsou rozděleny podle druhu použitého materiálu (akrylát, litý polymermramor, smalt, keramika). V rámci jednotlivých materiálů se pak dále člení podle tvaru (čtverec, obdélník, čtvrtkruh).

Soubory cen, které se týkají sprchových a vanových zástěn, plně reflektují aktuální produktovou nabídku firem. Jejich systematické členění navíc poskytuje uživatelům nástroj pro komfortní výběr podle konkrétně požadovaných parametrů.

Vanové zástěny jsou nejdříve rozděleny na částečnou, respektive plnou délku (šířku) vany, následně jsou členěny podle použitého materiálu, počtu dílů a potom dle jejich pohybu.

Sprchové zástěny jsou rozděleny na dveře a zástěny. Sprchové dveře mají jeden či více pohyblivých skleněných dílů (tj. nemají pevný díl), zatímco zástěny mají alespoň jeden pevný skleněný díl. Do katalogu byly zařazeny jednokřídlové a dvoukřídlové sprchové dveře.

Základní rozdělení sprchových zástěn je provedeno podle jejich umístění, a to ke stěně (pevná stěna v bezdveřovém provedení), do niky a do rohu.

Další kritérium, podle kterého jsou sprchové zástěny rozděleny, představuje jejich provedení, a to rámové, polorámové a bezrámové. Rámové provedení mívá zpravidla skleněnou výplň tl. 4 až 5 mm, polorámové bývá ze skla tl. 6 mm a bezrámové provedení ze skla tl. 6 až 8 mm.

Zástěny jsou dále členěny podle systému otvírání, a to na posuvné a otvíravé, a následně podle počtu posuvných/otvíravých dílů, respektive křídel.

Předchozí:

Další: