Jak ocenit mimostaveništní manipulaci kontaminované vody?

Mimostaveništní manipulaci kontaminované vody lze ocenit následujícími způsoby.

Nejprve je třeba posoudit, čím byla kontaminace způsobena. Ocenění manipulace s vodou je přímo závislé na druhu kontaminace (existenci/neexistenci chemické látky/látek, případného zdravotního rizika apod.),

  • znečištěná voda s malým zdravotním rizikem (voda z bazénu, dešťová voda) – doporučujeme použít R-položku, formálně vytvořenou (tj. pouze z důvodů úpravy popisu) podle příslušné položky souboru cen 1151012 Čerpání vody z katalogu 800-1 Zemní práce, s příslušností ke konkrétnímu katalogu,
  • voda výrazně znečištěná v rámci záplav a havárií zdravotně relativně nezávadnými příměsmi, např. bahnem – možno ocenit položkou 952905111 Čištění objektů po zatopení nebo záplavách z katalogu 800-2 Budovy a haly – opravy a údržba, nebo v jiných případech R-položkou formálně vytvořenou podle výše uvedené položky (s příslušností ke konkrétnímu katalogu),
  • voda s chemickým znečištěním či zdravotním rizikem – její čerpání i manipulace se ocení individuální cenou, a to podle závažnosti možných zdravotních rizik.

Odvoz vody je pak možné ocenit použitím sazby strojohodiny fekálního vozu, speciální cisterny nebo kilometrovou sazbou téhož vozidla.

Předchozí:

Další: