Jak postupovat při ocenění výkopových prací s pravděpodobným výskytem výbušnin?

Specifická situace nastává při oceňování výkopových prací v území, kde je možné narazit na výbušniny (např. na munici z druhé světové války, munici použitou ve vojenském prostoru aj.).

Uvažujme, že se jedná například o veřejnou zakázku, kde investor vyžaduje ocenění této práce v souladu s metodikou Cenové soustavy ÚRS.

V případech, kdy je v pracovním prostoru zemních prací pravděpodobnost výskytu výbušnin, může vstoupit v platnost zákaz použití strojů nebo kovových nástrojů.

Práce pak bude vykonávána podle hodinových zúčtovacích sazeb (HZS) aj.  Cena se stanoví individuálně tím, že se zohlední zvolený pracovní postup.

Předchozí:

Další: