Jak ocenit mlatovou cestu?

mlatová cesta v zámeckém parku

Krásné jarní počasí přímo vybízí k procházce do přírody. Tam, kde není v dosahu les, se můžeme spokojit s místním parkem či zámeckou zahradou. A právě zde se v poslední době čím dál častěji budují nové mlatové cesty.

Mlatové cesty jsou tvořeny několika vrstvami kameniva a vrchní vrstvou z hlinitopísčité prosívky. Při realizaci mlatových cest se nepoužívá žádné pojivo, povolené jsou pouze materiály zvyšující vlhkost a snižující prašnost. Velmi důležité je každou položenou vrstvu důkladně zhutnit. Pouze tak lze dosáhnout soudržné, kompaktní a dostatečně únosné konstrukce.

Jak uvedenou práci ocenit?

Vzhledem k tomu, že mlatové cesty bývají navrhovány na míru danému projektu, budeme muset postupovat přesně v souladu s doporučením projektanta.

  1. Velmi důležitým krokem je zhutnění podloží. K tomu využijeme položku 171152501 Zhutnění podloží… z katalogu 800-1 Zemní práce. Pokud projekt předepisuje i úpravu pláně, použijí se položky souboru cen 181.523.. Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně se zhutněním z katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.
  2. Dalším důležitým krokem je položení separační geotextilie, které oceníme souborem cen 919726… Geotextilie z katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště s širokou nabídkou směrných i komerčních položek.
  3. Nyní přichází na řadu položení ochranné, dynamické a finální vrstvy kameniva. Tyto vrstvy jsou navrhovány v různých tloušťkách a frakcích kameniva podle požadované únosnosti budované komunikace. Každá vrstva se oceňuje samostatně příslušnou položkou souboru cen 5611211.. Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy z katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. Dodávka kameniva se ke každé položce doplňuje podle požadavků projektu ve specifikaci.
  4. V případě požadavku na osazení obruby z kamene použijeme položky souboru cen 916241… Osazení obrubníku kamenného z katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. U zahradního obrubníku betonového, pryžového nebo z flexibilního plastu jsou k dispozici příslušné položky z katalogu 823-1 Plochy a úprava území. V případě obruby z ocelového plechu se uplatní adekvátní položka katalogu 831-1 Hydromeliorace zemědělské ze souboru cen 936941… Osazování doplňkových ocelových součástí. Vlastní obrubník se oceňuje vždy ve specifikaci.
  5. U mlatových cest ve svahu je vhodné osadit svodnice, které zabrání zvýšené erozi. Pro jejich ocenění slouží položky souboru cen 5973.11.. Svodnice vody, který se nachází v katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

Předchozí:

Další: