Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 03/2023

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc březen roku 2023.

Vývoj ve třetím měsíci se vyznačoval setrvalou cenovou hladinou u více než poloviny sledovaných skupin. U většiny ostatních došlo s výjimkou tří skupin jen k mírným pohybům cen v rozmezí ±5 %.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 34 (v lednu 42). Významné cenové navýšení jsme zaznamenali u skupin suchých pytlovaných směsí – malty (+5,4 %), lepidla (+2,4 %), betony (+4,3 %) a omítky (+3,0 %).
Naproti tomu pokles ceny byl zaznamenán u 26 druhů materiálů (v lednu 37). Významný pokles v ceně sledujeme v kategorii tepelných izolací, konkrétně polystyren pěnový EPS (-7,6 %) a polystyren extrudovaný XPS (-7,3 %). Další klesající skupinou je stavební ocel, konkrétně pak betonářské tyče (-2,0 %), ocel profilová (-2,4 %) a kari sítě (-3,8 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2022 a 2023. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 5. 4. 2023

Předchozí:

Další: