Jak ocenit odstranění keramických obkladů a podlah?

V případě odstranění obkladů a podlah z keramických výrobků může být nejasné, kdy použít položku 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty (případně 781473810 pro lepené obklady), a v jakých případech zvolit položku 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 (eventuálně 978059541 pro plochy přes 1 m2). Analogicky se tento problém týká i příslušných položek pro demontáž a bourání keramických dlaždic.

Jedná se o položky ze tří specializovaných katalogů: 801-3 Bourání konstrukcí, 800-771 Podlahy keramické a 800-781 Obklady keramické. V zásadě je první katalog v souladu se svým názvem určen pro bourání keramických podlah nebo obkladů, zatímco druhé dva katalogy obsahují položky pro demontáže těchto konstrukcí.

Pokud odstraňujete obklady (jako odstranění povrchové úpravy) bez odstranění konstrukce příčky nebo zdi, pak tuto práci je třeba ocenit podle katalogu 800-781 Obklady keramické.

V případě odstranění příčky nebo zdi včetně obkladů je třeba pro ocenění použít položky katalogu 801-3 Bourání konstrukcí.

Samostatné odstranění keramických dlažeb bez odstranění konstrukce příčky nebo zdi se ocení podle katalogu 800-771 Podlahy keramické.

Odstranění keramické podlahy včetně mazanin řeší položky z katalogu 800-771 (odstranění dlažby) a 801-3 (odstranění mazaniny).

Předchozí:

Další: