Cenová soustava ÚRS zahrnuje vedle položek pro ocenění prací ve frekventovaných oblastech stavebnictví také kalkulace pro řadu konstrukcí, které se týkají např. mimoměstské krajiny, jejího členění, hospodářského či rekreačního využití.

V rámci různých dotačních titulů na obnovu venkova se rozpočtáři setkávají s požadavkem na ocenění ohradníku pro výběh zvířat.

Položky směrných cen naleznete v rámci katalogu 823-1 Plochy a úprava území, a to položkami souboru cen 338991. Ohradník pro zvířata – kůl plastový … Položky uvedeného souboru cen jsou kalkulovány pro různou výšku ohradníku.

V základních položkách (kůly) jsou zahrnuty náklady na vytyčení a rozměření trasy, ruční vyhloubení jamek nebo zatlučení do kamenité půdy, osazení kůlů a přihrnutí půdy. V položkách drátů je započteno rozvinutí, uchycení do vodicího kolečka kůlu a napnutí dvou příslušných drátů.

Z popisu položek vyplývá, že kalkulace počítají s užitím kůlů z plastu. Jak ocenit konstrukci z dřevěných kůlů?

V tomto případě doporučujeme použít R-položku vytvořenou z příslušné ceny souboru cen 338991. tím způsobem, že zaměníte plastový kůl v kalkulaci za kůl dřevěný.

Předchozí:

Další: