Jak se oceňují stavební práce na památkách?

Opravy stavebních památek představují samostatnou kapitolu v oblasti oceňování stavební produkce. Rekonstrukce historického objektu obsahuje množství odlišností, které mají svůj dopad na způsob oceňování jak prací, tak i potřebných materiálů či výrobků.

Ačkoliv databáze popisů a směrných cen se snaží postihnout velkou většinu sortimentu stavebních prací, zdaleka není schopna stavebním firmám, které opravují historické objekty, nabídnout všechny vhodné položky pro ocenění stavebních prací i potřebných materiálů. Důvodem pro chybějící položky mohou být podstatné rozdíly zohledňující zvláštnosti daného objektu (nepravidelnost konstrukce, konstrukce vymykající se platným normám aj.) nebo i jejich méně časté používání oproti standardním stavebním pracím (práce historických řemesel).

Místo směrných cen stavebních prací je tak nutno ve stavebním rozpočtu použít často R-položek (rozdílových položek) nebo individuálních cen. U R- položek se upraví kalkulace nejblíže podobné položky, popis nebo měrná jednotka ceny. Tato změna je zpravidla méně pracná než tvorba individuálních cen. Ty ale mají tu přednost, že mohou být kalkulovány přesně na míru.

Aby jak R-položky, tak individuální ceny vyhovovaly podmínkám dohodnutým ve smlouvě o dílo (ustanovení o způsobu ocenění zakázky nebo její části), měly by být kalkulovány náležitým způsobem (použití kalkulačního vzorce, příslušných sazeb režií a zisku, využití metodiky i databází zvolené cenové soustavy).

Podrobnější informace k této problematice můžete získat v rámci devadesátiminutového webináře Oceňování stavebních prací na historických objektech.

Předchozí:

Další: