Jak ocenit opětovnou montáž ze střešních šablon?

Při opravě střechy se investor rozhodl, že nechá demontovat a zpátky namontovat šablony v celé ploše střechy. Současně se přitom zjistí technický stav krovu, střešních latí a vlastních šablon.

Pro demontáž šablon se nejprve použije položka 764001843 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon k dalšímu použití (m2).

Demontáž ostatních konstrukcí (podkladní plechy, oplechování, okapové plechy, závětrné lišty apod.) se použijí příslušné položky ze stejného souboru cen 764 00.8.. Demontáž klempířských konstrukcí z katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.

Opětovnou montáž krytiny ze šablon je možné ocenit příslušnou položkou, a to podle počtu kusů šablon na m2. Lze zvolit některou z následujících položek části A01 katalogu 800-764:

  • 764101153 Montáž krytiny z plechu ze šablon do 4 ks/m2 sklonu přes 30° do 60°,
  • 764101163 Montáž krytiny z plechu ze šablon přes 4 do 10 ks/m2 sklonu přes 30° do 60°,
  • 764101173 Montáž krytiny z plechu ze šablon přes 10 ks/m2 sklonu přes 30° do 60°.

Montáž ostatních konstrukcí se ocení příslušnými položkami novostavebních prací z části A01 tohoto katalogu.

Realizační firma požaduje příplatek k základní ceně opětné montáže šablon vzhledem k tomu, že u okapu stojí pokrývači na stropních trámech, přibíjejí krytinu a v ploše se nachází v nejvyšším místě cca 8 m nad stropními trámy. V Cenové soustavě ÚRS se údajně nenachází žádná položka, která by tuto situaci upravovala.

Je to pravda?

Ve všech jmenovaných položkách je zohledněna práce ve výškách. Skutečnost, zda klempíři mohou či nemohou při své práci využít stropních nebo jiných trámů (v prvním případě je práce jistě snadnější a ve druhém náročnější), není důvodem pro slevu z ceny práce, nebo naopak pro její zvýšení v případě, že se používají směrné ceny. V kalkulaci položek směrných prací se berou do úvahy snadnější i těžší podmínky tak, aby se nemusely v jednotlivých zakázkách individuálně zohledňovat.

Předchozí:

Další: