Jak ocenit povrchovou úpravu sádrokartonových konstrukcí?

Práce, které jsou spojeny se sádrokartonovými konstrukcemi, se nacházejí v katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby. Například pro ocenění svislých konstrukcí je určen soubor cen 763111. Příčka ze sádrokartonových desek. Z něj lze podle parametrů dané konstrukce vybrat odpovídající položku.

Stavební firma se ptá, jestli u položky 763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB je specifikováno, do jaké kvality bude povrch sádrokartonu zpracován.

Pro kvalitu povrchu sádrokartonových konstrukcí jsou zavedeny čtyři stupně tmelení Q1 až Q4. Co se týká řešení kvality povrchu sádrokartonových konstrukcí v Cenové soustavě ÚRS, v kalkulacích jsou započteny náklady na standardní tmelení kvality Q2 a přebroušení (viz ustanovení  Podmínek užití katalogu 800-763, část A01, čl. 3301). Příplatky za kvalitu Q3 a Q4 jsou obsahem položek 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 a 763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4.

V cenách není započten penetrační nátěr, který se oceňuje položkou 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) z téhož katalogu. Pro ocenění výmalby se použijí položky katalogu 800-784 Malby a tapety.

Předchozí:

Další: