Jak ocenit ruční třídění odpadu?

Při demontáži konstrukcí (např. zábradlí, potrubí, okna apod.) není třeba třídění odpadu samostatně oceňovat, neboť toto třídění je prováděno automaticky bez navýšení nákladů během demontáže konstrukce (demontáž se oceňuje položkami příslušných katalogů).

Všude tam, kde třídění materiálu u demontáží hraje roli, např. u keramických střešních krytin (krytiny do suti nebo k opětovnému použití), je třídění zohledněno již v příslušných cenách základních prací k opětovnému použití.

Při demolicích objektů, tj. při vzniku velkého množství suti, je toto třídění zohledněno v cenách týkajících se manipulace s vybouranými hmotami.

U suti se třídění oceňuje pouze v případech, kdy:

  • je třeba ručního třídění cihel nebo kamene (oceňuje se souborem cen 9852221 Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti),
  • projekt předepisuje rozměry suti.

Odvoz odpadu do sběrny odpadů se potom oceňuje příslušnými položkami souboru cen 9970135 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku z katalogu 801-3 Budovy a halybourání konstrukcí.

Předchozí:

Další: