Jak kalkulovat vyhlazení betonové směsi?

Ve Všeobecných podmínkách katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické v článku 3321 se můžeme setkat s tímto ustanovením:

,,V cenách betonových konstrukcí jsou započteny náklady na vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci.“

V praxi se nabízí otázka, jaký způsob hlazení betonu je v položkách započítán pomocí latí, nebo strojně?

Obecně platí, že samotný způsob vyhlazení betonové směsi není až tak důležitý, podstatná je skutečnost, že v příslušných směrných cenách je vyhlazení započteno. Je to proto, aby rozpočtáři nemuseli myslet na to, že tuto operaci by měli samostatně ocenit.

Často bývají některé operace započítány do směrných cen tzv. reprezentativně, což je i tento případ (uvažuje možnost jak ručního, tak i strojního hlazení).

Ve svém důsledku to znamená, že dotyčná operace je započtena a samostatně se tudíž neoceňuje. Tím ani není dán důvod pro její odlišné ocenění při jiném způsobu provádění této dílčí operace.

Předchozí:

Další: