Jak ocenit šíbrování kamenného zdiva?

Jak ocenit šíbrování kamenného zdiva?

Při oceňování prací souvisejících s rekonstrukcí historických objektů se rozpočtář může setkat s řadou tradičních technik a postupů, pro které v databázi Cenové soustavy ÚRS nemusí existovat položka.

V konkrétním případě je třeba do rozpočtu na opravu historického zdiva zařadit techniku tzv. šíbrování. Zde se ovšem vynořují dva zásadní problémy. Nejenže položku obsahující v popisu tento termín rozpočtář nemůže v databázi nalézt, ale navíc často ani nemusí vědět, co vlastně znamená a o jakou práci se jedná.

Jedná se o techniku, při které jsou velké kameny pečlivě vyklínovány menšími kamennými úlomky. Bližší představu poskytuje fotografie na začátku článku, kde se v horní části vyskytuje novější zdivo s klasickými velkými spárami, kdežto v části dolní vidíme šíbrované zdivo s minimálními spárami.

Pro ocenění šíbrovaného zdiva je třeba vytvořit R-položku, která zohlední vyšší pracnost oproti standardně prováděnému kamennému řádkovému zdivu.

Předchozí:

Další: