Jak ocenit šíbrování kamenného zdiva?

historický objekt